Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

62 Verber der skal bruges til ordet « tale »

62 Verber der skal bruges til ordet « tale »

 • Agitation foregår ofte ved at holde en tale, men kan også foregå andre måder.
 • Ammianus skriver, at Julian samlede alle sine tropper og holdt en tale for dem, hvori han endelig officielt accepterede kejsertitlen.
 • Advokat Knud Dalgaard-Knudsen var dengang formand for Ringkøbing Museum, og hans initiativ begyndte man at tale om et Strandingsmuseum St. George.
 • Gennem denne forbindelse lærte Čiurlionis at tale bedre litauisk.
 • Kaj Lykke svarede hende i et brev: "I skulle høre, hvad de taler om vor dronning, at hendes lakajer ligger i med hende, hvilket vel også er sandt, efterdi at hun gør sig helt gemen med dem."
 • I vrede over sin svigersøns forræderi nægtede Warwick at tale med Clarence.
 • Hun forsøger at tale med ham, men Tamino kan bundet af sit løfte om tavshed ikke svare.
 • Guldborgsund Kommunes borgmester afholdt i den forbindelse en tale, hvor han gennemgik noget af museets historie og udvikling.
 • Buegeneratoren kunne udsende tale og musik, men ikke i nutidens kvalitet.
 • Da Heraclius' barnebarn Konstans II tog tronen, han kontroversen som truende imperiumets stabilitet og forsøgte at neddæmpe diskussionen ved at forbyde tale enten for eller imod læren.
 • I de første 7 uger af programmets levetid, var samtlige tegnefilm med danske undertekster, men efter masive forældreklager, fik de to nye serier i programmet d. 12. december dansk tale.
 • Hun sagde også, at "Jeg taler om androider, fordi jeg mener, at androider repræsenterer de nye 'Andre'.
 • Sprog: Atatürk ønskede, at flertallet af tyrkerne skulle tale tyrkisk, og ikke arabisk.
 • Faderen kan vælge mellem to taler, den gule eller den grønne.
 • Af sikkerhedsgrunde blev hans tale aflyst, men han fik lejlighed til at fremføre talen i DR2 Deadline.
 • Roosevelt grundlagde USA's lederrolle i verdenspolitikken med udtalelser såsom hans Fire friheder tale, der dannede grundlag for den aktive rolle som USA spillede i og efter krigen.
 • bryder værthusslagsmålet mod Bellamy løs og da Ruffy og co. går ud af baren, giver han dem en venlig tale om, at pirater aldrig vil stoppe med at drømme.
 • " Han hadede at tale om sin barndom", sagde Wolfowitz.
 • Ifølge danske opglysninger skulle den danske kaptajn Kleve have sneget sig frem til fæstningsmuren om natten og hørt de sachsiske vagtposter tale om at tvinge kommendanten till kapitulation.
 • Men eventuelt gennemfører de brylluppet og han improviserer en tale ved ceremonien, hvor han tilkendegiver at det ikke var ham der reddede hende.
 • Efter at det var godkendt, besluttede gallerne at indgravere kejserens tale en bronzeplade.
 • Snapind Skov (vest for Åløkkevænget), Åløkke Skov og Næsbyhoved Skov kaldes i daglig tale Åløkkeskoven https://odense-ok.
 • Hun kan ikke lide at tale med sin mand om disse ting.
 • Indtil for 40-50 år siden var der ofte tale om indlærte "salgstaler", hvor en sælger "lirede" en forberedt tale af.
 • I stedet lovede han at tale deres sag, Sparta kunne Pylos tilbage.
 • Codec2 anvender sinusfunktionskodning til at modellere tale.
 • Chandler overhører Rachel tale med sine venner om, at hun ønsker at have en nat med meningsløs sex før hendes ægteskab med Barry, og at det skal være med den første fyr hun ser, hvilket er Chandler.
 • Da hun tilmed prøver at slå Hans ihjel, for at arve hans penge, tager "freaks'ene" en grusom hævn, som Hans forgæves har prøvet at tale dem fra.
 • " med inskriptionen "Han vedblev at tale dansk" de ord, hvormed stænderforsamlingens protokolfører havde refereret hans tale.
 • Man kan derfor ud fra et kapitalsynspunkt med rette tale om en intensiv drift, og arbejdsforbruget var selv i de udprægede græsningsbrug heller ikke helt lille (10—12 mand pr 100 ha).
 • Fangerne var helt afskåret fra omverdenen og måtte hverken se, tale med eller skrive til familiemedlemmer.
 • I snedkeriet "skyede han al raa Tale", hvorfor han angiveligt fik øgenavnet Hellig-Hansen.
 • Formålet med spillet er at "vælge" en farve, skyde alle ballerne i sin farve i hul (sænke dem) i valgfri rækkefølge, og afslutte ved at skyde 8-ballen (i daglig tale "den sorte") i hul - og samtidig modarbejde modstanderens forsøg at gøre det samme.
 • Eksempler: slå til søren, spille kong gulerod, tale frit fra leveren, have hjertet det rette sted.
 • Normalt, efter at Andre har ødelagt settet, starter en tale, der bliver kritisk og aggressiv, hvor Buress ofte giver kommentar det.
 • Her i San Damiano hørte han den korsfæstedes stemme tale til sig og sige: "Frans, hen og genopbyg min kirke, den er ved at falde sammen."
 • Steinhauer; Vahl og Hatt, s. 99-101 Som et andet eksempel kan nævnes det forhold, at vi ofte beskriver folk efter det sprog, de taler: en nordmand taler norsk, en svensker taler svensk og videre).
 • Nogle personer der crossdresser er i stand til at give et fuldstændigt indtryk af at tilhører det modsatte køn, herunder manerer, måder at tale og efterligning af seksuelle karakteristika.
 • Efter oplevelserne i lejrene mistede han troen gud og menneskelig humanitet samt tilkendegav at han ikke ville tale om sine oplevelser de næste ti år.
 • Han var en statelig og smuk mand med sorte øjne, højtidelig og fornem af væsen og tilstræbte altid at tale fyndigt og knapt.
 • Pedersen (1927), s. 11 Rettelig var der tog tale om to huse samt et tredje, Boebacken (Bobakken).
 • Af 1000 mænd turde kun de tre medvirkende tale om det.
 • Man kan udmærket tale usandt uden at lyve: Man kan være i god tro, være fejlinformeret, have misforstået, fejltolket, være ført bag lyset osv.
 • I det omfang man kan spore et værdigrundlag og en prioritering af i hvad retning medicinsk forskning bør udvikle sig og en forbindelse ned til konkrete begrebsdannelser og eksperimenter, kan man tale om en pragmatisk tænkning.
 • I en samtale kan det være svært at holde tråden, men også at undgå at tale for hurtigt eller svært forståeligt.
 • De stopper begge kort op efter at have passeret hinanden og hvor det ses, at Kayleigh ser ud til svagt at huske Evan, husker Evan hende tydeligt, men undlader at tale til hende og de forsætter begge hver deres vej.
 • " med inskriptionen "Han vedblev at tale dansk" de ord, hvormed stænderforsamlingens protokolfører havde refereret hans tale.
 • Uvejr afbrød dog denne tale.
 • Varierer strømmen meget, men uden at vende retning, kan man tale om pulserende jævnstrøm.
 • Efter krigen deltog han i de sidste møder i Folkeforbundet i Geneve, og han afsluttede sin tale med ordene: "Forbundet er dødt; længe leve de Forenede Nationer!"
 • Indlæs flere resultater

Populære søgninger i dag

præpositioner
af Mere
Metaforer
noget byen by det en Mere
Begyndende med
my n no dok ri Mere
Ender med
by ar isk rd ry Mere
Indeholder
t selv eb gua Mere
Pattern Matching
dronning træn søgen internet d Mere