Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

23 Verber der skal bruges til ordet « universitet »

23 Verber der skal bruges til ordet « universitet »

 • En sygdoms fremskreden hæmmede Holsts produktion i de senere år og bragte ham i 1912 til at forlade universitetet.
 • I 1824 blev Xalapa hovedstad i delstaten Veracruz og i 1944 fik byen sit universitet.
 • Trods væksten i resten af fakulteterne er Business Administration og Management i dag den største af alle dem, der udgør universitetet efter antal studerende.
 • Udover de to statslige universiteter, som Vilhelm 1. havde grundlagt i Liège og Gent, etablerede den katolske kirke et universitet i Mechelen, som kort tid efter blev flyttet til Louvain, hvor det statslige universitet var blevet lukket.
 • Der findes to universiteter: Syd Urals Universitet og Tjeljabinsk Statsuniversitet, et Medicinsk Akademi samt et Pædagogisk Universitet.
 • Af vigtighed var det, at Lee fokuserede universitetet at tiltrække studerende både fra Nord- og Sydstaterne.
 • Efter Polens selvstændighed i 1918 blev der brugt mange resurser at forbedre universitetet, og i begyndelsen af 1930'erne var det landets største.
 • Måske det var forholdet til disse, der straks ved ankomsten 18. december 1745 bekostede Gunnerusmagisterpromotion, som førte ham til dette den tid ikke blomstrende universitet.
 • Laboratorie- og feltforskning foregår med støtte fra private institutioner og et mindre antal universiteter i hele verden.
 • Han åbnede nye universiteter, hvor mænd og kvinder kunne studere sammen.
 • Læsernes redaktør Bjarne Schilling skrev imidlertid, at byrettens navneforbud var "helt urimeligt" og "især" havde "gavnet" Københavns Universitet.
 • Huaihua har haft universitet siden 1958, en farverig befolkning bestående både af Han-kinesere og mange minoriteter (
 • Han fik et stort legat til at rejse til universiteter i udlandet, vel at mærke protestantiske universiteter, en forudsætning han ikke respekterede.
 • Pavebullen bemyndigede Christian 1. til at oprette et universitet et sted i Danmark.
 • Og den antydede, at rektor havde medansvar for en sag uden for universitetet (Penkowas underslæb i et privat videnskabeligt selskab), som Rigsadvokaten først orienterede universitetet om med 14 måneders forsinkelse.
 • Området rummer også et universitet, Salish Kootenai College, hvor områdets oprindelige sprog og kulturer studeres.
 • Stedet var planlagt som et eksperiment i progressiv undervisning, og Ricœur håbede, at det ville give ham mulighed for at slippe væk fra den kvælende atmosfære ved det traditionsbundne Sorbonne og skabe et universitet efter egne forestillinger.
 • Han var gæstelærer ved journalistuddannelsen i Odense og fik desuden stillet hele Syddansk Universitet og dets kapacitet til rådighed til forskning efter eget valg.
 • Jakob støttede universitetet i Montpellier, som i hans rige og de jurakyndige her støttede til gengæld hans rettigheder som konge.
 • Rækkevidden af et trådløst netværk af WLAN-typen kan begrænse sig til et enkelt lokale, eller strække sig over større geografiske områder med flere bygninger, fx et universitet.
 • Udgangspunktet for serien er derfor også en broget flok studerende, der i større eller mindre grad frekventerer Walden universitetet (fiktivt).
 • Det lykkedes ham ikke at finde en akademisk stilling, selvom han ansøgte både universiteter i Tyskland, i England (
 • Trykkeriet havde da ganske travlt, for i tillæg til at holde trit med den store efterspørgsel efter denne bibeloversættelse som kom i en række oplag, stod han det samtidig for at betjene universitetet i Wittenbergs generelle bogtrykningsbehov.

Populære søgninger i dag