Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

150 Verber der skal bruges til ordet « vand »

150 Verber der skal bruges til ordet « vand »

 • Begge disse faktorer gør den tættere og får vandet til atsynke.
 • Befolkningen fortsatte dog med at hente vand fra åerne, der var meget forurenet, da den samtidig blev brugt til at komme af med spildevand, husholdningsaffald samt til at vaske tøj.
 • Et vandløb løb næsten hele vejen rundt om ydermuren og gav vand til haverne.
 • Et Ab Anbar er et eksempel et traditionelt reservoir for drikkevand fra Persiens storhedstid, som tilføres vand fra en qanat.
 • Forestillinger som at lektier skulle øge det faglige udbytte, styrke selvdisciplinen, styrke ansvarsfølelsen og evnen til at præstere for barnet holder simpelthen ikke vand.
 • Arkimedesskrue blev hånddrejet og kunne pumpe vand effektivt.
 • Han havde flere gange udført forsøg for at forbedre Saverys maskine, men måtte opgive, da han nåede til den konklusion, at det ikke var muligt at lave kedler, som kunne holde til det høje tryk, som Saverys maskine krævede for at presse vandet til vejrs.
 • Hendes nederste haleror ramte vandet og blev revet af og luftskibet faldt kort efter fra hinanden og styrtede i Atlanterhavet.
 • Kommunens samlede areal udgør 124,38 km 2 (hvoraf 48,10 km 2 er vand) og indbyggertallet er 13.421 indbyggere (
 • Filteret er opbygget som et sugerør og benyttes af den person, der skal drikke vandet.
 • I de senere år er der indlagt offentlig vand, afløb og telefonkabler Brønnøya, samt kommunal affaldstømning.
 • Skove har en forsinkelsesfaktor ca. 25 %, og det betyder kort sagt, at skove kan optage 25 % mere vand, før der opstår overfladevand.
 • Arterne der findes i ferskvand foretrækker relativvt "hårdt" vand og tåler dårligt vand med lave pH værdier.
 • I kuglemøllen findeles flinten yderligere, og der tilsættes vand, kaolin og ler.
 • Hver borger i Roskilde bruger cirka 115 liter rent vand om dagen.
 • En moderne metode er langt mere energibesparende: Kartoflerne lægges i gryden, og der hældes vand i, det lige dækker.
 • Arabiske angrebsgrupper bestående af dromedarryttere kunne slå til inden for en effektiv radius 1.600 km, og de bar sin egen mad mens de tog vand fra et brøndsystem med ca. 160 km mellem hver brønd.
 • Tórshavns kommune er ansvarlig for kvaliteten af vandet og har 13 vandværk, som renser vandet til borgerne i kommunen.
 • Blandt andet skulle der føres vand til bakkerne via Acqua Felice.
 • Alt, hvad der samler vand, bidrager til organismernes overlevelse.
 • Etter reguleringen løber der kun lidt vand i elven.
 • Et bassin der kunne indeholde 400 tønder vand var blevet udgravet.
 • Aktionen forløb fredeligt og endte omkring klokken 20.30 med, at demonstranterne sprøjtede vand ind i politihovedkvarteret og maling områdets hegn, samt grafitti muren med politiets navneskilt.
 • Bangweulu betyder "stedet hvor vandet når himlen".
 • Arbejderne gik omkring 200 meter gennem tunnelen, men stoppede da man mødt vand og siltmasser.
 • Et andet princip er at have nogle ledetråde der suger vandet op og ind til jorden.
 • Karlsruhe begyndte at tage vand ind og mistede gradvist kontrol.
 • Ask tåler ikke stillestående vand i jorden.
 • Da man stødte ind i dette nye problem var man nødt til at arrangere pumperne de hjalp hinanden, den nederste pumpe ledte vandet op til den næste, som førte det videre til en anden og videre, indtil vandet havde passeret jordoverfladen.
 • En vertikal pumpe trækker vandet op fra hver sump, førende det til den store horisontale pumpe.
 • Angrebet var afhængig af torpedoer, men de eksisterende japanske torpedoer krævede dybt vand ved brug fra fly.
 • Andre mayaudtryk som refererede til Chac var Ah Tzenul ("han der giver mad til andre mennesker"), Hopop Caan ("han der oplyser himlen") og Ah Hoya ("han der lader vandet").
 • Muslinger anvender kappehulen til at filtrere det omgivende vand for føde.
 • En frugtbar muld er desuden kendetegnet ved at indeholde ler (som binder regnvandet og forhindrer udtørring) og kalk (som forhindrer forsuring), samt sand (som giver jorden styrke og tillader vandet at strømme rundt i mulden).
 • Således stod der oprindeligt vand i voldgravene, som i dag er tørlagte.
 • Kun 17 af dem lykkedes det at komme afsted, mens de øvrige 13 kæntrede da de nåede vandet.
 • Vandet i denne gejser er omkring 93 o varmt, og keglen funger som en ventil, der sender vandet op til en højde omkring 55 meter ved de kraftigste udbrud.
 • Alle byens indbyggere, 2.000 børn, kvinder og mænd, blev hugget ned. Erik 14. skrev til det svenske rigsråd: Rødt som blod farvedes vandet i rendestenene.
 • Hentet 15/2-2018 NK-Vand leverer vand til størstedelen af byen og en stor del af resten af kommunen, mens Lille Næstved Vandværk leverer til Lille Næstved Vandværk.
 • En jord af denne type har en høj porøsitet med langt hovedparten af porerne i gruppen "åbne porer", der kun rummer vand en ganske kort periode efter nedbør.
 • Brystfaldshjulet leder også vandet ind i møllen i den underste del af hjulet, men lidt højere end underfaldshjulet.
 • Søen modtager vand fra tre store floder i øst og vest og tømmes i havet mod syd af floderne Selintan og Nesser River.
 • Når man blander vand i akrylmaling, kan man opnå en effekt lidt lig vandfarver.
 • Den blev brugt til at gemme vand til drikkevand, vand til brandslukning, og vand til øens tøjvaskeri.
 • Fremkomsten af dampmaskiner gjorde det meget lettere at fjerne vand, og gjorde det muligt at bygge dybere mineskakter, mere kul kunne udvindes.
 • Fjernvarmen i København produceres enten som varmt vand eller damp.
 • Nu omdannet til et modeldambrug der dog stadig tager vand ind fra Varde Å, da ejeren mener at grundvandet er for okkerholdigt.
 • Jøderne prøvede at skaffe sig vand ved at stikke flasker ud mellem spærringerne, men SS-vagter omringede toget.
 • I guidebogen (som er gratis) kan man desuden finde tips til overnatning, spisesteder, indkøb og transport samt angivelse af, hvor man kan finde vand og toiletter.
 • Goroner kan ikke lide dybt vand, mest fordi de ikke kan svømme.
 • Indlæs flere resultater

Populære søgninger i dag

præpositioner
af Mere
Metaforer
noget byen by det en Mere
Begyndende med
em my ar skov we Mere
Ender med
by ar isk rd ry Mere
Indeholder
t selv eb te pus Mere