97 Przymiotniki do opisu brzegiem

Do awarii kolektorów przesyłających ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do znajdującej się na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka" doszło pod koniec sierpnia ubiegłego roku.

Jeden z nich dał pomysł, by przejść przez rzekę na drugi brzeg i posiedzieć na znajdującym się tam złamanym drzewie.

Dzień zaczyna o 6.30 w XVII-wiecznej rezydencji w eleganckiej 7. dzielnicy na lewym brzegu Paryża.

Główne pola naftowe w Syrii znajdują się na wschodzie kraju, na wschodnim brzegu Eufratu, w prowincji Dajr az-Zaur.

Najważniejsze dzielnice to położone na północnym brzegu Tamizy - City of London i City of Westminster oraz Southwark i Lambeth na południowym brzegu rzeki.

Najważniejsze dzielnice to położone na północnym brzegu Tamizy - City of London i City of Westminster oraz Southwark i Lambeth na południowym brzegu rzeki.

Prom pasażersko-samochodowy łączy Wierzbę z zachodnim brzegiem jeziora Bełdany.

Najnowsza moja książka Na wysokim brzegu jest połączeniem tematów kresowych i mazowieckich.

Akcja serialu toczy się w tym samym planie czasowym, co pierwszy film z serii "Jurassic World" i opowiada o grupie sześciorga nastolatków uczestniczących w obiecującym liczne przygody obozie, który znajduje się na przeciwległym brzegu wyspy Isla Nublar.

Na tylnym brzegu przedniego skrzydła brak jest zęba.

Cechuje się on częściowo łódkowatym, szeszym niż dłuższym i wypukłym czołem o zaokrąglonym przednim brzegu, spłaszczonym pośrodku.

Morskie brzegi w kontynentalnej Portugalii dla plażowiczów nadal zamknięte, ale w drugiej połowie maja planowane decyzje o ich udostępnieniu.

Zadar to oczywiście nadmorskie miasto, w którym nie brakuje atrakcji położonych nad samym brzegiem Adriatyku.

Izrael zamierza anektować około 130 osiedli strategicznej Doliny Jordanu blisko 30 proc. terenu okupowanego Zachodniego Brzegu.

Blisko zachodniego brzegu położona jest niewielka wysepka porośnięta drzewami, przez co widok jej zlewa się z brzegiem i jest mało widoczna.

Oblegający Gniew Zygmunt III (6 780 jazdy, 4 430 piechoty i 20 dział według Małej Encyklopedii Wojskowej wojska koronne miały 8 000 piechoty i 4 000 jazdy ) przesunął swe siły na północ pod Ciepłe, a następnie zajął pozycje na stromym brzegu.

Jego przedni brzeg jest prosty, a boczne łódkowate.

Wzdłuż wschodniego brzegu biegnie droga stanowa 94 (

Charakteryzuje się podmokłymi i zalesionymi brzegami.

Specjalnie przygotowane tymczasowe podpory podtrzymywały konstrukcję w trakcie jej nasuwania centymetr po centymetrze z jednego brzegu na drugi.

Większość z nich cechowało ząbkowanie przedniego i tylnego brzegu.

Boczne brzegi pokryw silnie rozpłaszczone i przed środkiem długości kątowo załamane.

Jeśli im się to nie uda, Wołów i Brzeg Dolny będą chciały przejąć od PCM przychodnie w swoich miastach i samodzielnie je prowadzić.

Średnica 13 cm, kształt początkowo łukowaty z podwiniętym brzegiem, później płaskołukowaty, na koniec płaski z nieco wgłębionym środkiem.

Po dopłynięciu do polskiego brzegu, przebrali się w suche ubrania i zamierzali jak najszybciej oddalić się w głąb kraju.

97 Przymiotniki do opisu  brzegiem