267 Przymiotniki do opisu kontakt

Agnieszka Potocka z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie przekazała, że kwarantanną objęto 119 osób, które miały bezpośredni kontakt z zakażonymi.

A akurat o swoich wychowankach, nawet tych, którzy na chwilę opuścili Motor, dobrze pamiętam i jestem z nimi w stałym kontakcie.

Ale wychodzić nie można, więc pozostaje kontakt telefoniczny lub mailowy.

A Heidi Wernerus-Neumann od pierwszych kontaktów bardzo mocno wspierała ośrodek dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową i ruchową w Przemyślu.

Dla jednych sanitarny dystans, a dla innych bliski kontakt z wyborcami.

A jeśli już ktoś ustępował, to często zostawał dyrektorem jakiejś instytucji, np. "Orbisu", kierownikiem sklepu, domu wypoczynkowego czy restauracji i pozostawał w nieformalnej sieci rządzącej miastem, mając też dobre, bezpośrednie kontakty z Warszawą.

Ale jednocześnie przypomina, że lepszy od kontaktu osobistego jest ten telefoniczny.

Dodatkowym powodem przyjęcia nowych przepisów mogą być informacje o wzrastającej sprzedaży alkoholu w warunkach obostrzeń w poruszaniu się i kontaktach międzyludzkich wprowadzonych by zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS COVID-19.

Aby im zapobiec, Berlin zdecydował się poważnie ograniczyć kontakty społeczne.

Aby zmniejszyæ ryzyko infekcji nale¿y czêsto myæ rêce myd³em, unikaæ bliskiego kontaktu z chorymi i nie dotykaæ oczu, ust ani nosa niemytymi d³oñmi.

A ewentualny kontakt fizyczny był przypadkowy.

Do tej kategorii włączono też sytuacje, kiedy dobrowolny kontakt seksualny z osobą dorosłą miały nastolatki poniżej 15. r.ż.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.

Dlatego sanepid apeluje o pilny kontakt do osób, które w dniach 17-21 lipca zwiedzały zamek.

Mają oni najbliższy kontakt z pacjentami, a pierwsze dane pokazały, że dobrze celują ze swoimi skierowaniami na testy.

Do czasu przyjazdu ratowników nie traci kontaktu wzrokowego z dzieckiem, ewentualnie wykonując podstawowe czynności pielęgnacyjne.

Andrew Forrest, australijski magnat węglowy, powiedział, że dzięki kontaktom handlowym udało mu się zamówić testy w chińskiej firmie BGI znacznie poniżej ceny rynkowej.

Dworczyk relacjonował w TVN24, że był z polskimi służbami medycznymi w Dover w ciągłym kontakcie.

Korzystamy z wieloletnich międzynarodowych kontaktów, zaangażowaliśmy wiele osób.

Dlatego ważne jest, żeby nadal przestrzegać ograniczeń, przede wszystkich izolacji i ograniczonych kontaktów - podkreślił poseł Porozumienia.

Dodaje, że "na to nakładają się wątpliwości co do jej bezstronności związane z utrzymywaniem zażyłych kontaktów towarzyskich z prezesem partii, mającej obecnie większość w Sejmie".

Dzieci i wnuki miały z nim stały kontakt.

Ambasada zaznaczyła też, że Polska jest gotowa na organizację kolejnych tego rodzaju działań oraz, że polska placówka dyplomatyczna jest w bieżącym kontakcie z władzami Łotwy, w celu wspomożenia powrotu obywateli Łotwy do domu.

Jak zapewnia Wielton, wszyscy pracownicy mogący mieć potencjalny kontakt z chorymi, zostali odsunięci od wykonywania swoich obowiązków i nie mają styczności z resztą zespołu.

Dał się poznać jako kapłan bardzo pozytywny, otwarty na ludzi, wiecznie uśmiechnięty i mający świetny kontakt z młodzieżą.

267 Przymiotniki do opisu  kontakt