106 Przymiotniki do opisu krajobrazy

Dla przemyślan ich most kolejowy to kawał historii i nieodłączny element miejskiego krajobrazu.

Koncert muzyki żydowskiej przeniesie natomiast słuchaczy do świata, którego już nie ma, a który przez setki lat współtworzył kulturowy krajobraz naszego kraju.

Rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę od 2001 roku w Kętrzynie jest obchodzona m.in. poprzez coroczną organizację konkursu fotograficznego promującego piękno polskiego krajobrazu.

Jak widać, w górskich klimatach Paulina odnalazła się idealnie, często pokazuje się nie tylko w sukienkach od znanych projektantów, ale też w tradycyjnym ludowym stroju podhalańskim, a relaksu szuka w kojących górskich krajobrazach.

Piękny krajobraz, warunki do zajęć ogrodniczych.

Przyroda Białych Karpat jest chroniona przez dwa obszary chronionego krajobrazu, z licznymi rezerwatami, po obu stronach granicy (słowacki od 1979, czeski od 1980).

Jego zdaniem w Rosji panuje "inna kultura polityczna", odmienny jest krajobraz polityczny i tendencje w polityce.

I tak w krótkim teledysku udało się przekonać rolników do wzięcia udziału w spisie, pokazać piękne krajobrazy lubuskich wsi, a przy okazji i świetnie się przy tym bawić.

Dawniej związana wyłącznie z krajobrazem wiejskim, obecnie pojawia się też na obrzeżach miast, szczególnie w południowo-wschodniej Polsce.

Sam autor podkreśla, że te różne krajobrazy czymś na kształt klocków, z których złożona jest zglobalizowana rzeczywistość.

W wielu krajach walory użytkowe i ozdobne robinii spowodowały, że jest ona postrzegana jako cenny i już zadomowiony element miejscowego krajobrazu.

Dach, który przypomina wyglądem łąkę górską, idealnie wpisano w wyjątkowy krajobraz Podhala.

Na wielu obszarach zmiana pierwotnego krajobrazu leśnego w krajobraz rolniczy przyczyniła się do zaburzenia stosunków wodnych poprzez zmniejszenie zdolności retencyjnej gleb oraz ułatwienie spływu powierzchniowego.

Nasze zabytki też mocno wpisane w bogactwo krajobrazu naturalnego Pogórza, Beskidów i Bieszczadów podkreśliła B. Kot.

Do dziś zachował się tutaj charakterystyczny dla osadnictwa olęderskiego krajobraz, będący mozaiką pól, lasów, samotnych zagród, ścieżek polnych i rowów wodnych.

Obszar ten jest zdominowany przez krajobraz równinny, a cały region lekko się podnosi w kierunki zachodnim.

Sferę ziemską natomiast tworzy górzysty krajobraz z doliną pośrodku, w której znajduje się miasto z kilkoma kościołami.

Dobiegamy do asfaltowej drogi, która zamyka za nami sielski krajobraz.

Wszystko to w kadrach nasyconych pięknymi widokami czy bogatym miejskim krajobrazem.

Mnie więcej za rok krajobraz handlowy Gorzowa może wyglądać inaczej niż do tej pory.

Jaki wysyp architektów krajobrazu hehehehe ;) Serce się jak dużo nas jest.

Obiecująca pogoda i pola rzepaku - to jest idealny krajobraz wiosny 2020 roku.

W pierwszych dekadach XX w. kilku artystów podjęło wspólne zadanie zgłębiania poprzez sztukę unikalnego charakteru kanadyjskiego krajobrazu i utrwalania go za pomocą specyficznego stylu.

Charakterystyczne dla kaszubskiego krajobrazu liczne jeziora, powstałe w zagłębieniach typowych dla rzeźby młodoglacjalnej.

Oszpecić krajobraz kolejną jego kukłą?

106 Przymiotniki do opisu  krajobrazy