136 Przymiotniki do opisu kryteria

Eksperci Business Centre Club z kolei proponowali: - Program "500 plus" należy uzupełnić o mechanizm złotówka za złotówkę, który nie zabiera świadczenia po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale stopniowo je zmniejsza.

Główne kryterium naboru tych elit to legitymacja partyjna PiS, Solidarnej Polski lub Porozumienia.

Aby otrzymaæ wizê pracownicz±, imigranci powinni spe³niaæ podstawowe kryteria mieæ wysokie kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy, konkretn± ofertê zatrudnienia przez zatwierdzonego porêczyciela i dobrze znaæ jêzyk angielski.

Dodatkowe kryterium jest preferencją ściśle osobistą autorkę tego rankingu zawsze bardziej ciągnęło tam, gdzie jest dużo przyrody i mało ludzi, niż odwrotnie.

I dodaje: Jedynym kryterium jest wiek, badamy jedynie osoby dorosłe.

Kraje były oceniane na podstawie różnych kryteriów naukowych, które obejmowały między innymi wskaźniki zakażeń, oceniano także wiarygodność danych.

Dla dzieci w średnim wieku szkolnym najważniejszym kryterium doboru plecaka staje się jego wygląd, podkreślający osobowość właściciela.

Choć nie wszyscy zadowoleni, trzeba przyznać, że międzynarodowi specjaliści wyznaczyli ostre kryteria diagnostyczne.

Dotyczy to konieczności stosowania przez Komisję Europejską obiektywnych kryteriów wobec wszystkich państw członkowskich.

Jak informuje ratusz, w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap).

Nowe kryterium obowiązywać będzie już podczas najbliższego naboru.

Napisał jedynie, że "lotnicy wykonujący loty typu HEAD muszą cieszyć się nieposzlakowaną opinią, oraz spełnić szereg istotnych kryteriów (odpowiedni nalot i staż).

Dlatego rząd limituje te pieniądze wprowadzając kolejne kryteria.

Gdyby istniały jasne kryteria, określające, że np. zwolnienia dotyczą wszystkich podmiotów, które produkują, sprowadzają czy dostarczają to co związane ze zwalczaniem pandemii, sytuacja byłaby klarowna.

Ustalili sobie takie kryterium wiekowe, bo im wyszło po prostu z badań, kto będzie głosował na Andrzeja Dudę w większości i to jest ten podstawowy powód, który tutaj się pojawia - ocenił.

Jeśli tak rygorystyczne kryteria udzielania nowych kredytów nie zostaną złagodzone, to popyt na mieszkania może spaść, ponieważ część potencjalnych nabywców nie będzie mogła uzyskać finansowania podkreślono.

Drugie kryterium dotyczy możliwości zastosowania środków ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa podczas samej podróży, w tym na przejściach granicznych.

Po pierwsze kryterium kliniczne czyli czy występują: wysoka gorączka, objawy grypowe, kaszel, duszności.

"Certyfikaty, które nie spełniają powyższych kryteriów nie będą akceptowane.

Inny temat, na który Trzaskowski zamierza rozmawiać z prezydentem, to wsparcie finansowe dla samorządów, które - jak podkreślił - "nie powinno być dyktowane kryteriami politycznymi".

Odmrażanie powinno bazować na zestawie precyzyjnie zdefiniowanych kryteriów i ryzyk sanitarno-epidemiologicznych na poziomie pojedynczej firmy.

bardzo delikatną kwestią, którą należy przyjmować według bardzo ścisłych kryteriów.

Główne kryteria klasyfikacyjne: w definicjach grupy A znajdują się sformułowania: "całość", "suma", "wszystko".

Ponad cztery tysiące firm spełniło naprawdę ostre kryteria stanowiące paszport do zestawienia.

Apeluje w nim m. in. o bardziej spójne, proporcjonalne i sprawiedliwe kryterium ograniczania dopuszczalnej liczby wiernych w kośc.

136 Przymiotniki do opisu  kryteria