13 Przymiotniki do opisu milczenie

Jak myślicie, czemu wśród mediów CAŁEGO świata zapadła taka zmowa milczenia?

W liście pożegnalnym napisał, że został kilkukrotnie zgwałcony przez księdza Mariana W. Duchownego o molestowanie oskarżyło ponad 20 osób, wcześniej przez lata panowała wokół niego zmowa milczenia".

Funkcjonariusze mają problem ze zmową milczenia w środowisku przestępczym.

Po długim milczeniu i ponowieniu pytania przez dziennikarza Simon odpowiedział, że czuje się "całkowicie zaskoczony".

I st±d kilka dni mojego publicznego milczenia, na spokojne prywatne wyja¶nienie sprawy zarzutów.

W pogrzebie Przemyka wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy z podniesionymi w znaku wiktorii dłońmi, w całkowitym milczeniu odprowadzali trumnę na Powązki.

Doskonałego Milczenia na wschodzie Warszawy (

Dlatego większość dziennikarzy katolickich wybiera godne milczenie, nawet jeśli wie o bulwersujących sprawach kościelnych, gdyż trzeba gdzieś pracować.

Zastanowiła mnie jednak dość celna obserwacja o jesiennym milczeniu ptaków i tej to właśnie kwestii chcę poświęcić mój artykuł.

Trudno powiedzieć, jak wielu Polaków realnie liczyło, że Zachód dla zmiany porządku jałtańskiego wywoła III wojnę światową ale jednak jego kompletne milczenie po sfałszowanych wyborach w 1947 r. było dla Polaków uderzające i przygnębiające.

W czasie przymusowego milczenia artystycznego przerzuciła się z poezji na prozę.

Tata moje prośby kwitował wymownym milczeniem i regularnie ścinał trawę na jeża.

W społeczeństwach totalitarnych, posttotalitarnych zmowa milczenia jest silniejsza niż w krajach demokratycznych.

13 Przymiotniki do opisu  milczenie