132 Przymiotniki do opisu status

Im wyższy status społeczny tego człowieka, tym skuteczniej ów środek pobudza do składania wyjaśnień.

Dodał, że obecnie znalazł się w takiej samej sytuacji jak rok temu, czyli musiałby przyjąć do Izby Karnej sędziów, którzy w jego opinii mają wątpliwy status prawny.

Im wyższy status społeczny tego człowieka, tym skuteczniej ów środek pobudza do składania wyjaśnień.

Jego zdaniem zarówno pracownicy sklepów, jak i listonosze, pracownicy służby zdrowia czy ochrony mienia powinni uzyskać od państwa specjalny status prawny.

I choć dokument nie ma jeszcze oficjalnego statusu, to papież Franciszek już podjął ostateczną decyzję w sprawie celibatu.

Dzieci urodzone w Wielkiej Brytanii przez rodzica ze statusem tymczasowym automatycznie nabędą prawo do statusu tymczasowego.

Dzięki chwytającym za serce scenom i wpadającym w ucho piosenkom film cieszy się dziś statusem kultowego.

Ogromnie dużo wysiłku i pieniędzy kosztuje, aby obecny status utrzymać.

Obawiano się także tego, że Zełenski chce spytać Ukraińców o szczególny status ziem opanowanych przez separatystów.

Jednak w Grow younger with age zwracam uwagę na to, że wszyscy możemy mieć pozytywny wpływ na naszą kondycję, niezależnie od statusu materialnego.

A w sezonie 1995/96 jako Ahrotechserwis Sumy zajął spadkowe 18 miejsce i został pozbawiony statusu profesjonalnego.

Na dane dotyczące bezrobocia będą też "wpływać: zmiany w rejestracji bezrobotnych, które teraz realizowane online, co stanowić będzie dla wielu osób dużą zmianę i wyzwanie", a "wiele osób nie będzie mieć uprawnień, by otrzymać status bezrobotnego".

Władze gminy Dębica czynią starania w Ministerstwie Zdrowia o nadanie formalnego statusu uzdrowiska miejscowości Latoszyn.

Jego zadaniem będzie monitorowanie sytuacji osób "doświadczających wykluczenia ze względu na status majątkowy, kryzys bezdomności, wiek, niepełnosprawność oraz ogólniej stan zdrowia, tożsamość psychoseksualną, wyznawaną wiarę oraz pochodzenie etniczne".

Niedługo po premierze płyta zajęła pierwsze miejsca na listach sprzedaży w czternastu krajach, w końcu uzyskała status złotej, jak i również platynowej płyty.

Dochodzenie nie zostało jeszcze formalnie zamknięte, ale matka nie ma już statusu podejrzanej i została zwolniona.

Co ma zrobić osoba o niższym statusie materialnym?

Ale również liczy się termin złożenia takiego podania o powrót do legalnego statusu: musi upłynąć mniej niż 90 dni od czasu, gdy status wygasł lub osoba starała się o przedłużenie i otrzymała odmowę.

Jak wskazał, być może jednym z miast o statusie wojewódzkim w przypadku podziału mogłaby zostać Ostrołęka.

Firmy proszą więc, by sprawdzać za pomocą narzędzi online aktualny status przesyłki.

Nie było bowiem szansy na niezależne i merytoryczne rozpoznanie sprawy przez TK w obecnej sytuacji () Wniosek miały bowiem oceniać w Trybunale osoby, których nie tylko status sędziowski ale bezstronność w sprawie uprawnień służb może być kwestionowana.

Niski status ekonomiczno-finansowy generuje stres i jest istotnym czynnikiem ryzyka wielu chorób.

Dodał, że nie znał statusu rodzinnego ani sytuacji zdrowotnej osób, które skierował do pracy.

"Od osób posiadających status funkcjonariusza publicznego społeczeństwo wymaga legitymowania się określoną postawą moralną, reprezentowania wartości powszechnie akceptowanych, a przede wszystkim stania na straży porządku publicznego"

Wybory jakie odbędą się na tym obszarze mają być kontrolowane przez OBWE i jeśli potwierdzi ona ich demokratyczność tymczasowo wprowadzany jest w życie specjalny status administracyjny dla tych rejonów.

132 Przymiotniki do opisu  status