658 Przymiotniki do opisu warunkach

Akcja została przerwana z powodu złych warunków atmosferycznych.

A ja musiałam coś zrobić, żeby mu pomóc i jak najszybciej zapewnić jak najlepsze warunki do ak rozległe obrażenia to perspektywa lat rehabilitacji, a nie tygodni czy w najlepszym wypadku miesięcy.

Akcję poszukiwawczą utrudniały trudne warunki pogodowe silny wiatr i słaba widoczność.

Akcję poszukiwawczą utrudniały trudne warunki pogodowe silny wiatr i słaba widoczność.

A do czasu pandemii oni już żyli w trudnych warunkach ekonomicznych, na co wskazywały dane mikroekonomiczne.

Ale: - Dane dotyczące osób poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej udostępniają na wniosek, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu tych osób, ośrodka pomocy społecznej.

Ale dostajemy na ten smutny czas coś w zamian: słyszymy rozmowy drużyn, w normalnych warunkach nie mamy na to szansy.

¼le zarz±dzany, brakuje mu odpowiednich warunków do treningów oraz charyzmy w zarz±dzie.

Efektem działania GNB było to, że wiele osób musiało zaakceptować nowe warunki, w przeciwnym razie bank wypowiedziałby umowę i wymagałby spłaty całości kredytu.

Dodał, że parafie organizują możliwość spowiedzi, a osoby, które chcą z niej skorzystać, mogą telefonicznie lub przez strony internetowe i media społecznościowe dowiedzieć się, kiedy można przystąpić do sakramentu pojednania w obecnych warunkach.

Dzięki czemu moskitiera wytrzymuje niekorzystne warunki atmosferyczne.

Aby zatem obiektywnie ocenić, który bank oferuje najlepsze warunki, należy porównać oferty dla tego samego okresu spłaty i wysokości pożyczki.

Akcja została przerwana z powodu złych warunków atmosferycznych.

Dlatego jeśli zarządzasz ludźmi, warto o tym pamiętać i zapewnić odpowiednie warunki do tego, żeby pracownicy mogli rozwijać swoje kompetencje.

Dostosujmy prędkość do panujących na drodze warunków - apeluje policjant.

Lekarze weterynarii zgodni, co do tego, że lisy ze swojej natury w stanie przystosować się do każdych panujących warunków klimatycznych oraz środowiskowych.

Dodał, że ze względu na ciężkie warunki pogodowe pilot zmuszony był do dwukrotnego podejścia do pasa startowego.

I choć nie ma potwierdzonej daty jego początku trwają tam ostatnie przygotowania, by w czerwcu w bezpiecznych warunkach przyjmować klientów.

Dzięki temu nasłonecznieniu, docieraniu na te tereny mgły morskiej, a także dodatkowemu nawadnianiu pól przez wybudowany w 1860 roku Kanał Siagre powstały bardzo korzystne warunki do uprawy kwiatów, z których płatków tworzono perfumy.

I doda³, ¿e niewykluczona jest nawet podwy¿ka dla Heynena: Nie jestem przeciwnikiem korekt w umowie dotycz±cych warunków finansowych.

Dezynfekcja, maseczki, dystans i inne określone warunki sanitarne.

Ale to kwestia warunków fizycznych.

Dlatego uważam, że wymogi jakie obiekt musi spełnić w normalnych warunkach nie obecnie najważniejsze.

Dziś w Ostrołęce znacznie pogorszyły się warunki drogowe - a to ze względu na padający śnieg.

Już kilka dni po wypadku, jako jego przyczynę, śledczy wskazali nadmierną prędkość, niedostosowaną do panujących warunków.

658 Przymiotniki do opisu  warunkach