124 Przymiotniki do opisu zabytek

Dzięki odbywającej się od kilku lat w Rudniku nad Sanem w dniu 1 listopada zbiórce funduszy zostało uratowanych 8 cennych zabytków, w tym największy nagrobek rodziny Reischerów, a przy kilku kolejnych zostały wykonane drobne prace remontowe.

Jeszcze w tym roku jeden z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych zabytków Stanowic, tzw. Brama wjazdowa II, zostanie odrestaurowany.

Bijące serce Czerniowiec plac Centralny, na którym zlokalizowane liczne zabytki i instytucje kultury.

Grodzisko jest rezerwatem historycznym i kulturowym, a także zabytkiem archeologicznym.

Działają tam, gdzie urzędnicy nie mają możliwości wyśledzenia polskich zabytków, uzupełniają działalność państwa.

Carew Tower został wpisany do rejestru zabytków narodowych w dniu 19 kwietnia 1994 r. Nazwa budynku pochodzi od nazwiska właściciela sieci domów towarowych Mabley & Carew Josepha T. Carew które wcześniej (od 1877 r.) mieściły się pod tym adresem.

Pralki, w których wirują żółto-czarne koszulki, na pewno należą do najstarszych zabytków.

Wśród zabytków, które w tym roku otrzymają dofinansowanie z budżetu Mazowsza z subregionu ostrołęckiego znalazło się 14 Kolejne zabytki z naszego subregionu od dziś mogą tytułować się Cennym zabytkiem Mazowsza.

Niestety ich odchody powodują bardzo dużo szkód w elewacji budynku, który jest zabytkiem architektonicznym.

I dodaje: - Z innych zabytków ruchomych pochodzących z tego okresu chronologicznego należy wymienić pokaźny zbiór ceramiki naczyniowej, liczący około 500 fragmentów, w tym licznych okazów zdobionych.

Megality (z j. greckiego: wielkie kamienie) należą do najbardziej znanych starożytnych zabytków na terenie Europy, a podobne konstrukcje znajdują się także na innych kontynentach.

Jeden z najpiękniejszych zabytków na Pomorzu Zachodnim - Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie kryje wiele ciekawych tajemnic.

Most nad Jeziorem Pilchowickim - wyjątkowy zabytek sztuki inżynieryjnej - ma już ponad sto lat.

"Nikt związany z produkcją filmu nie prosił o pozwolenie na zniszczenie historycznego zabytku w Polsce" - podkreślił reżyser.

Oddaliśmy dziś w ręce burmistrza Żarowa cenne znalezisko i jestem pewny, że jest to właściwe miejsce na przechowanie tych unikatowych zabytków.

Charakterystyczny, niszczejący zabytek zniknął z peronu na początku XXI wieku znalazł się on w posiadaniu właściciela jednej z firm odzieżowych mających swoją siedzibę na terenie dawnych zakładów Anilana.

Jest mnóstwo ciekawych zabytków, pięknych i starych kamienic, przecudnych uliczek i zielonych parków.

Także dzięki unijnej dotacji odrestaurowano najstarszy zabytek Lublina: wieżę - donżon z XIII w., była to jedynie część większego projektu renowacji najcenniejszych zabytków Lublina m.in. kaplicy św. Trójcy z XIV w. i Bramy Krakowskiej z XIV w.

Jak mówi Jan Piotrowski, las służy wielu różnym funkcjom, między innymi ochronie miejsc dziedzictwa kulturowego, jak pomniki historii czy zabytki nieruchome i archeologiczne, takie jak prawdopodobne odkrycie stanowiska osadniczego.

Na tle warszawskich zabytków sakralnych, wyposażenie kościoła seminaryjnego posiada wysokie walory artystyczne - podkreśla.

Wybierając się do Kavali warto także wziąć taksówkę i udać się do oddalonego o kilkanaście kilometrów od Kavali Muzeum Archeologicznego, w którym będziemy mogli podziwiać doskonale zachowane antyczne zabytki, jak np. starożytne teatry.

Megality (z j. greckiego: wielkie kamienie) należą do najbardziej znanych starożytnych zabytków na terenie Europy, a podobne konstrukcje znajdują się także na innych kontynentach.

Jego odpowiednik po stronie północnej wpisany został do rejestru zabytków nieruchomych pod numerem rejestru A-22 decyzją z dnia 2.12.2001 roku - dodaje konserwator.

Niezwykły zabytek znajdował się przy drodze prowadzącej do muzeum.

Nie brakuje tam interesujących zabytków tj. starówki, bazyliki Św.

124 Przymiotniki do opisu  zabytek