53 Metafory dla dom

Dom to nie adres na mapie, pomieszczenie czy nieruchomość.

Ten dom opieki to bastion bez koronawirsa.

Jaki jest lub jak bêdzie wygl±da³ Twój wymarzony dom?

Teraz nasz dom to biuro z funkcją spania.

Dom w tej spokojnej wsi to okazały bliźniak, który zajmują dwie rodziny.

Dom Księcia w Częstochowie to obok Jasnej Góry, najbardziej charakterystyczny budynek.

Następnie rozpoczęto kampanie przeciwko obcokrajowcom, pierwszym celem był znajdujący się na Manhattanie rosyjski Dom Ludowy gdzie 183 osób zostało aresztowanych i brutalnie pobitych.

Wśród ważnych rangą osadników była farmerska rodzina Campbellów, która sprowadzała inne osadnicze rodziny do pracy na swojej ziemi (dom Campbellów obecnie jest częścią Royal Military College w Duntroon, przedmieściu stolicy ).

Dom jest najbliższą człowiekowi przestrzenią i zarazem najważniejszą, bo to w nim spędzamy najwięcej czasu.

Dom lekarzy to jest dom, w ktrym to cierpienie jest oswojone bardziej niż w innym domu?

Dom wiejski w Ostrowcu doposażony.

Ich dom doszcz do zamieszkania.

Podkreśliła, że rząd stara się zadbać o to, aby jesień życia ludzi starszych była lepsza, czego dowodem też dzienne domy seniora i kluby.

Polskie Domy Drewniane S.A. (PDD) to firma deweloperska budująca energooszczędne budynki mieszkalne, usługowe i mieszkalno-usługowe wykonane w technologiach drewnianych.

My w domu stale jesteśmy, ale nasz dom to także całe gospodarstwo.

Ponadto korzystając z map Wojskowego Instytutu Geograficznego, które powstawały na przełomie lat 20 i 30 XX wieku można dowiedzieć się o istnieniu we wsi 75 domów mieszkalnych WIG Mapa Taktyczna Polski 1:100 000 Arkusz Łódź.

Za jego namową nową lokalizacją drukarni był dom Zbigniewaa Siniora we wsi Stanisławów.

Własny dom był marzeniem Pawła od lat.

Ale czy dla wszystkich kobiet dom jest bezpiecznym miejscem?

Typowym mieszkaniem było zrębowe domy o płaskich dachach, bez podsufitki, z klepiskiem zamiast podłogi.

Dom mobilny jest zazwyczaj pewnego rodzaju mikromieszkaniem.

Tzw. dom filozofów (1784-1785) jest najmniejszym wzniesionym tutaj obiektem.

Drugim ogniskiem koronawirusa jest prywatny dom opieki Biały Domek w Majdanie Ruszowskim w gminie Łabunie.

Głównym organizatorem wydarzenia jest Dom Pod lipami to placówka opiekuńczo-wychowawcza od kilku już lat mająca swoją siedzibie w Radymnie.

Dom Inwalidy Bezdomnego to jedyny taki ośrodek w Polsce.

53 Metafory dla  dom