Inspirassion

Wybierz eleganckie słowa
[[pattern.intro.replace(',','')]]. Ucz się więcej
58 Metafory dla  dom

58 Metafory dla dom

Dom to nie adres na mapie, pomieszczenie czy nieruchomość.

Ten dom opieki to bastion bez koronawirsa.

Teraz nasz dom to biuro z funkcją spania.

Domy Pomocy Społecznej to tykająca bomba.

Dom przysłupowy jest budynkiem podzielonym na część mieszkalną i gospodarczą najczęściej o dwóch kondygnacjach i dachu dwuspadowym.

Wśród ważnych rangą osadników była farmerska rodzina Campbellów, która sprowadzała inne osadnicze rodziny do pracy na swojej ziemi (dom Campbellów obecnie jest częścią Royal Military College w Duntroon, przedmieściu stolicy ).

Victoria Dom jest deweloperem mieszkaniowym działającym na rynku warszawskim.

Dom lekarzy to jest dom, w ktrym to cierpienie jest oswojone bardziej niż w innym domu?

Podkreśliła, że rząd stara się zadbać o to, aby jesień życia ludzi starszych była lepsza, czego dowodem też dzienne domy seniora i kluby.

Celem działania domów jest przygotowanie efektywnej oferty różnych form edukacyjnych adresowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

Niezrażeni faktem, że miasto nie istnieje, domy spalone i zburzone, spieszą przekonać się o tym na własne oczy.

Polskie Domy Drewniane S.A. (PDD) to firma deweloperska budująca energooszczędne budynki mieszkalne, usługowe i mieszkalno-usługowe wykonane w technologiach drewnianych.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało w piątek (22 maja) wytyczne dotyczące funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

My w domu stale jesteśmy, ale nasz dom to także całe gospodarstwo.

Co więcej, niektórzy muzułmanie przyznają, że nie zadowoleni z istnienia domów modlitwy, które często zamaskowane jako siedziba jakiejś firmy.

Głównym koordynatorem oferty Stilo Energy był Dom Maklerski Navigator.

Za jego namową nową lokalizacją drukarni był dom Zbigniewaa Siniora we wsi Stanisławów.

Dom to marzenie osób ceniących przestrzeń, bliskość natury, prywatność.

Dom był miejscem pobytu księży wykluczonych karnie ze swoich parafii; księży, którzy zeszli z drogi obowiązków.

Typowym mieszkaniem było zrębowe domy o płaskich dachach, bez podsufitki, z klepiskiem zamiast podłogi.

Dom Ludowy to dla mieszkańców Wojsławia obiekt wyjątkowy.

Dom mobilny jest zazwyczaj pewnego rodzaju mikromieszkaniem.

Dom to nie tylko mury.

Dom, w którym mieszkał 49-latek z żoną, jest pod stałą obserwacją policji.

Mężczyzna spadł z rusztowania w trakcie ocieplania domu.

Firma wys³a³a do swoich klientów, w tym do emerytów i rodzin z ma³ymi dzieæmi, list, w którym informuje, co nale¿y robiæ, je¶li ich domy zostan± odciête od zasilania.

Drugim ogniskiem koronawirusa jest prywatny dom opieki Biały Domek w Majdanie Ruszowskim w gminie Łabunie.

Egzekwowaniem zakazu opuszczania domów tłumaczył - miałaby się zająć nowojorska policja i straż pożarna.

Głównym organizatorem wydarzenia jest Dom Pod lipami to placówka opiekuńczo-wychowawcza od kilku już lat mająca swoją siedzibie w Radymnie.

Dom Adolfa i Eugenii był ośrodkiem życia Polaków - wygnańców w Tobolsku.

Dom to ostoja spokoju.

W otwarciu Domu Polskiego uczestniczył burmistrz Morawskiej Ostrawy Vojtěch Johanny.

Dom Pomocy Społecznej w Jakubowicach (gmina Pawłowiczki) to placówka, która wyjątkowo mocno ucierpiała w epidemii koronawirusa.

Kolejnym pomysłem na zagospodarowanie fortu był dom kultury, lecz ten plan także nie został zrealizowany.

Według europejskich zestawień box-office'owych, Dom tysiąca trupów był przebojem kin w Hiszpanii i we Włoszech.

Dzięki pomocy wielu osób udało się już odbudować dach budynku, który wymaga nadal wielu prac, ale dom już nie przemaka.

Najstarszym zachowanym przykładem jest dom w Gdańsku-Lipcach, tzw.

Od grudnia 1939 roku dom był punktem zbornym i przerzutowym dla uchodźców.

Dom był pustostanem, ale strażacy przeszukali zgliszcza w poszukiwaniu ewentualnych ofiar.

Kobieta zapewniała jednak, że dom jest w trakcie remontu, a ona stara się zapewnić dzieciom jak najlepszy byt.

Domy na drzewach często świetnym rozwiązaniem do budowy ekologicznych domów w odległych obszarach leśnych, ponieważ nie wymagają dużej ilości wolnego miejsca oraz ułatwiają dostęp do światła, które na poziomie gruntu jest ograniczone.

Np. słońce przedstawia jeden hieroglif w kształcie koła z kropką w środku, a dom to rzut z góry budynku jednoizbowego z zaznaczonym wejściem.

Dom Wieniawskich był prawdziwym lubelskim salonem.

Badania potwierdziły, że nie wszystkie domy dla nich bezpiecznym schronieniem.

Tam dom twój gdzie serce twoje, lecz gwiazdy z latinum.

Jego siedzibą od 1955 do 1993 roku była dom na ulicy Karl-Tauchnitz 8. Nauka przekazywana w Instytucie nawiązywała do zainteresowań młodych autorów: seminaria dotyczące liryki, prozy i dramaturgii stały w centrum wykształcenia.

Nie zdajemy sobie sprawy, że nawet nie do końca wykończony dom jest dla sprawców "atrakcyjny".

Jeszcze do niedawna dom Zenka dla jego fanów był tajemnicą.

Stosunkowo tanie domy to te, które stosunkowo niewielkich rozmiarów, a ich dachy płaskie lub dwuspadowe.

Dla mieszkańców pobliskich domów to udręka.

Mapy, w symboliczny sposób pokażą umiejscowienie domów i innych obiektów charakterystycznych dla poszczególnych zatopionych wsi.

Dom jest gotycka wieżą mieszkalną z XIII wieku.

Obecnie dom jest własnością Kapituły Metropolitalnej na Wawelu.

Dom wybudowalem zgodnie z normami jakie wtedy obowiązywały.

Jeszcze do niedawna dom Zenka dla jego fanów był wielką zagadką.

Powiedzenie, że mój dom jest moim zamkiem czy pałacem nabiera teraz dodatkowego znaczenia.

W 1784 plac po budynku wraz przyległymi kamienicami sprzedano mieszczaninowi Georgowi Lunitzowi, z zastrzeżeniem, że na tym miejscu zostanie wzniesiony dom.

Dla tych, którzy nie uznali zrzeczenia się Dom Pedro, Izabella była księżniczką Brazylii i nosiła tytuł Jej Cesarskiej i Królewskiej Wysokości.