72 Metafory dla problem

Przyznaje, że na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec jest problem z użytkownikami quadów i motocykli crossowych.

Kolejny problem to brak odpowiedniej kontroli przestrzegania nowych wytycznych.

Sam "problem" z "listą przebojów" jest typowym bzdetem medialnym.

Drugi problem to diagnostyka.

Problemy mog± dotyczyæ serca, ale te¿ coraz czê¶ciej g³owy.

Skandale z Karimem Benzemą, Hatemem Ben Arfą, problemy NGolo to dowód na to, że problem jest poważny.

Pomoc jest udzielana klientom, których problemy finansowe efektem ograniczeń lub obostrzeń wynikających z pandemii.

W czwartek marszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS) pytany, czy problem braku lekarzy będzie elementem projektu ustawy, wskazywał, że "mamy trudną sytuację".

Ten problem to tylko fragment szerszego kontekstu, jakim jest ogólny kryzys zaufania do instytucji, różnych organizacji i władzy.

Jedyny problem jest z godzinami ponadwymiarowymi mówi Stanisław Kłak, prezes podkarpackiego ZNP.

Podobnie jak w latach ubiegłych główne problemy to nielegalny handel wyrobami akcyzowymi oraz aktywność grup pseudokibiców.

Problemy i idee postawione przez przedsokratejskich filozofów przyrody były inspiracją i istotnym punktem odniesienia dla badaczy przyrody do powstania nowożytnej nauki.

Dlatego jak podkreślił proboszcz z Tychów - trzeba być świadom istnienia problemu i gotowym do reagowania.

Kiedyś grając jeszcze w Varsovii, 21 dzień sierpnia spędził mu sen z powiek, choć problemy były innego kalibru.

W nieoficjalnych rozmowach z OKO.press politycy Koalicji Obywatelskiej przyznają, że z ich kandydatką na prezydenta Małgorzatą Kidawą-Błońską jest problem.

Problem to popularne kominki.

Największy problem to konflikt z władzami stanowymi, które twierdzą, że Charleston uważa się za lepsze od innych społeczności, ono zaś nie przeczy.

Kolejną poważną konsekwencją dla biznesu problemy z płynnością finansową, które dotyczą 38 proc. przedsiębiorców z Poznania.

Inny palący problem to kontrola bezpieczeństwa.

Zauważalny zatem jest, że problem uwolnienia komesa Mroczki była kwestią, która musiała być szybko rozwiązana.

Z e-learningiem jest pewien problem, nie każdy musi mieć w domu komputer.

Podobny problem jest także z legalnością pobytu Willego w USA.

Problem jest tylko z tureckimi lekarzami, którzy zazwyczaj nie mówi± w ¿adnym innym jêzyku ni¿ ojczysty.

Problemy gospodarcze, częste nieurodzaje i nacisk panów feudalnych wpędzały chłopów w poddaństwo, które skutkowało kolejnymi zobowiązaniami i opłatami.

Problemy wodne obszarów miejskich., tom 2: Elżbieta Szeląg-Wasielewska, Zbigniew Ziętkowiak, Stan czystości wód rzeki Bogdanki.

72 Metafory dla  problem