57 Metafory dla rodzina

Taką mamy ponad 1050-letnią tradycję, że polska rodzina, to chłopak i dziewczyna, że małżeństwo tak jak jest zapisane w naszej konstytucji - to związek kobiety i mężczyzny.

A że rodzina z koneksjami to cisza w mediach.

Wed³ug organizacji Childrens Charity, NSPCC, w czasie blokady, kiedy rodziny spêdza³y ze sob± ca³e dnie, wska¼nik wykorzystywania seksualnego dzieci móg³ znacznie wzrosn±æ.

Jak dodał, "rodzina to największe nasze dobro i musimy robić wszystko, aby rodzinę chronić i dbać o warunki dla jej rozwoju".

Do 22 czerwca przyjmowane będą zgłoszenia do udziału w turnieju sportowym pod hasłem "Rodzina to zgrana drużyna".

Mimo trudnych okoliczności i ogromnej odmienności kulturowej konsekwentne działanie tradycjonalistycznej rodziny Thao i (amerykański) tradycjonalizm Walta znajdują wspólną płaszczyznę porozumienia.

Zdaniem rodziny to właśnie fala "hejtu" doprowadziła do tragedii.

Rodzina jest fundamentem ładu społecznego i podstawową wspólnotą społeczną, która stanowi optymalne środowisko rozwoju człowieka.

Ostatnie badania dendrologiczne wskazują, że obecny kościół pochodzi z 1506 r. Fundatorem kościoła była rodzina Ozorowskich.

Dotychczasowe funkcjonowanie rodziny i to, że każdy miał swoje zajęcia w różnych miejscach sprawiło, że niektórych naszych zachowań i cech nie zauważaliśmy.

Rodziny) to świetna informacja dla kierowców.

Przy okazji wprowadzenia ochrony kobiet wprowadza tylnymi drzwiami gender i podważa sens istnienia rodziny!

Rodzina Buysse była swoistym klanem kolarskim, już w 1913 roku w Tour de France ścigał się Marcel Buysse, starszy brat Luciena i Jules'a.

Mówił, że rodzina jest podstawową komórką życia społecznego.

Jak podkreślił, "rodzina jest małym, domowym kościołem".

Ta rodzina to małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny.

Moja rodzina i dom to miejsce, do którego wracam z ogromną radością i cieszę się każdą chwilą, gdyż tego wspólnego czasu nie mamy zbyt wiele.

Nie tylko dom trzeba odbudować, potem rodziny musza go wyposażyć.

Jednak moja rodzina jest naprawdê szczê¶liwa w Manchesterze, dlatego nie chcê jej przenosiæ w inne miejsce - doda³ 38-latek.

Zawsze wydawało mi się, że posiłki szpitalne po to, aby człowiek chory podjadał trochę, aby nie umarł z głodu jeśli rodzina o niego niedba.

Już wcześniej słyszałam o niszczeniu rodziny, deprawacji, czy seksualizacji dzieci.

Odnosi się do "niszczenia rodziny, deprawacji, seksualizacji dzieci i "ukrywaniu treści programu"

Obowiązuje zalecenie, by unikać ubierania zwłok osób zakażonych koronawirusem, jak również ich okazywania rodzinie zmarłego.

Rodzina pojęć forsingu stosowanych w teorii mnogości jest olbrzymia.

Przywołał art. 18 konstytucji, który mówi, że rodzina jest pod szczególną opieką polskiego państwa, a małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny.

57 Metafory dla  rodzina