Inspirassion

Wybierz eleganckie słowa
[[pattern.intro.replace(',','')]]. Ucz się więcej
64 Metafory dla  rodzina

64 Metafory dla rodzina

Rozg³o¶nia radiowa Cadena Ser ujawni³a, ¿e rodzina kupowa³a najpierw akcje od mniejszych akcjonariuszy, aby zwiêkszyæ kontrolê w klubie, a nastêpnie korzysta³a z klubowych pieniêdzy, które przeznacza³a na w³asne wydatki i interesy.

Cała rodzina to architekci albo prawnicy.

Zwłaszcza ta rodzina, która zgodnie z polską konstytucją, z jej artykułem 18, z jej artykułem 48, stanowi podstawową tkankę, podstawową wspólnotę w naszym społeczeństwie.

Dzięki wsparciu finansowemu teścia, Billy z łatwością rozpoczyna karierę optyka i jego mała rodzina szybko się bogaci.

Głównymi bohaterami filmu : rodzina Flintstonów Fred, pracownik kamieniołomu, jego żona Wilma, córka Pebbles, ich psozaur Dino, i rodzina Rubbleów Barney, Betty, ich syn Bamm-Bamm oraz ich hopagur o imieniu Hoppy.

A że rodzina z koneksjami to cisza w mediach.

Człowiek który nie zna swojej historii narodu, czy też rodziny to pusty człowiek bez przeszłości i bez przyszłości.

Jak dodał, "rodzina to największe nasze dobro i musimy robić wszystko, aby rodzinę chronić i dbać o warunki dla jej rozwoju".

Do 22 czerwca przyjmowane będą zgłoszenia do udziału w turnieju sportowym pod hasłem "Rodzina to zgrana drużyna".

Rodzina jest fundamentem ładu społecznego i podstawową wspólnotą społeczną, która stanowi optymalne środowisko rozwoju człowieka.

Ostatnie badania dendrologiczne wskazują, że obecny kościół pochodzi z 1506 r. Fundatorem kościoła była rodzina Ozorowskich.

Dotychczasowe funkcjonowanie rodziny i to, że każdy miał swoje zajęcia w różnych miejscach sprawiło, że niektórych naszych zachowań i cech nie zauważaliśmy.

Rodzina Joasi jest w tej pierwszej grupie.

Rodziny) to świetna informacja dla kierowców.

Posłanka Barbara Nowacka stwierdziła natomiast, że "bezpieczeństwo to fundament dobrego istnienia rodziny".

Przeciwko karze śmierci była również rodzina zamordowanych.

Rodzina Buysse była swoistym klanem kolarskim, już w 1913 roku w Tour de France ścigał się Marcel Buysse, starszy brat Luciena i Jules'a.

Mówił, że rodzina jest podstawową komórką życia społecznego.

Wielkopolska Izba Rolnicza w swoim stanowisku zwróciła uwagę, że przypadku zarażenia koronawirusem cała rodzina rolnika jest objęta kwarantanną.

Jak podkreślił, "rodzina jest małym, domowym kościołem".

Ich pierwszymi lokatorami były niemieckie rodziny, które przyjechały do Łodzi z głębi III Rzeszy w obawie przed bombardowaniami.

Ta rodzina to małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny.

Najbliższa rodzina to mąż Jarosław i córka Jana.

Mimo ciągłego nacisku na małżeństwo, postać samotnej kobiety stała się powszechna, przełamując wielowiekową tradycję, zgodnie z którą rodzina jest jedynym naturalnym miejscem kobiety.

Oni nie mogą wychodzić, a rodzina tak, bo rodzina jest tylko pod nadzorem.

Zawsze wydawało mi się, że posiłki szpitalne po to, aby człowiek chory podjadał trochę, aby nie umarł z głodu jeśli rodzina o niego niedba.

Wobec niewywiązania się książęcej rodziny z żadnej z obietnic po upływie kilku miesięcy trumna z ciałem Henryka XI została wystawiona wprost na ulicę.

Na chwilę obecną wszystkie rodziny z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego zostały wyłapane z listy dostępnej na stronie internetowej Szlachetnej Paczki.

Jej rodzina słynie z pisankarstwa i to nie tylko w okolicy.

Przywołał art. 18 konstytucji, który mówi, że rodzina jest pod szczególną opieką polskiego państwa, a małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny.

No ale przecież rodzina to patologia.

", "przeludnienia", "populacji w kolejnych latach", itp. W 1965 wystąpiła z Alanem Guttmacherem, prezesem kliniki planowania rodziny USA, dyskutując wzrost liczby ludności i popyt na usługi i produkty żywnościowe po roku 2000.

Rodzina Deppów jest pochodzenia niemieckiego i irlandzkiego.

Czyzby Jan Konowalski i Basia to rodzina bo maja podobne poglady?

Rodzina G. jest bardzo w porządku, mają dwójkę dzieci, zawsze pięknie się nimi opiekowali - mówi nam jeden z sąsiadów.

Zamek znajduje się w górach albańskich, a rodzina była w jego posiadaniu od początku jedenastego wieku.

Jeśli więc czteroosobowa rodzina postanowi zorganizować kolację wigilijną może zaprosić na nią maksymalnie pięć osób.

Czy powodem takiego patrzenia na historię przez redakcje supernowości, z zaszłości ich własnych rodzin?

Życzę powodzenia Twojej rodzinie.

Sprawa trafi³a do s±du, bo rodzina Davida mia³a pretensje do klubu i lekarzy.

Moja rodzina była przedmiotem chamstwa.

W rozmowie z Magazynem TVN24 dodał: "Moja rodzina to rodzina lekarzy, wiem, jakie ryzyko niesie taka epidemia i zakażenie się tym wirusem".

Piłkarskie rodziny nie rzadkością.

Ich sąsiadami z parteru była rodzina Drzewieckich.

Rodzina Barzinich jest bez wątpienia największą siłą w mieście.

Duża rodzina, chętna do pomocy przy dzieciach to prawdziwy skarb.

Jego największą słabością jest rodzina, która wielokrotnie staje na jego drodze.

Nie dość, że naraża siebie, swoją rodzinę to jeszcze sprzedawców, klientów itd.

Cała rodzina od początku potwierdzenia zakażenia była w dobrym stanie zdrowia.

Mama wychowała nas sama Starszy brat Paweł, prowadzi w naszym rodzinnym Szydłowcu, niedaleko Radomia, stację obsługi samochodów, ale niewątpliwym sukcesem jego życia jest rodzina córka Ania i syn Piotr, a także już troje wnucząt.

Dziś wiedzę o potencjalnych miejscach pochówku posiadają nieliczni mieszkańcy Kaszub, których rodziny były świadkami tamtych tragicznych zdarzeń.

Nadmienię, że moja rodzina (żona i 3,5 roczny synek) przebywała wówczas w Ostródzie, mieliśmy też jeszcze wynajęte do końca roku mieszkanie w Olsztynie, blisko Stomilu, ale jakoś wtedy nie myślałem o pójściu ani o wyjeździe do domu.

Żydowska rodzina w Polsce to ciągle temat tabu.

Słynna rodzina Kennedych, zwana "amerykańską rodziną królewską", od pokoleń wstrząsana jest licznymi tragediami.

Mnie najbardziej zastanawia dlaczego Duża Rodzina to trójka dzieci i więcej, a emerytury dla matek z czwórką dzieci i więcej?

Najważniejszą wartością dla niej jest rodzina.

Na początku XVII w. ponownie rodzina Schaffgotsch została właścicielem tych dóbr.

Agnieszka Kaszubska mówi, że wielkim wsparciem dla niej rodzina i znajomi.

W o¶wiadczeniu prasowym wydanym przed rozpoczêciem wy¶cigowego weekendu na Monzy poinformowano o wycofaniu siê rodziny Williamsów z kierowania teamem, który w ostatnim czasie zosta³ przejêty przez Dorilton Capital.

Rozporządzenie mówi jasno, że zgromadzenia zakazane, można poruszać się maksymalnie dwójkami, a wyjątkiem rodziny.

Kolejnymi znanymi z imienia i nazwiska właścicielami wsi była rodzina Bzowskich.

Jeszcze jedno zapomniałam dodać jeśli Państwo zbyt ingeruje w rodzinę i życie prywatne to jest zniewalanie takiej rodziny.

Radni podjęli uchwałę nie anty-LGBT, bo to jest istotne, tylko o karcie rodziny, która jest promocją rodziny w takim wymiarze, że rodzina to związek kobiety i mężczyzny, bo o tym też mówi konstytucja.

Rodziny te żyły głównie z wyrębu lasów, prowadząc niewielkie gospodarstwa domowe.