12849 przykładowe zdania z aby

Projekt ustawy zmienia wybrane przepisy 16 ustaw zdrowotnych i tych zawiązanych z regulacjami wprowadzanymi, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się epidemii.

"Proponuję, aby w tym roku wrócić do starożytnej tradycji wzajemnego błogosławienia siebie w domach.

Proponuję, aby w tym roku wrócić do starożytnej tradycji wzajemnego błogosławienia siebie w domach.

Prosił zatem, aby przypominać sobie o Nim i Jego naukach, kiedy zapomnimy.

Prosimy ludzi, aby zrobili wyjątkowo trudne rzeczy, zostając z dala od swoich rodzin - dodał.

Prosimy również czytelników, aby nie dezynfekowali wypożyczonych książek żadnymi preparatami zawierającymi detergenty i alkohol, bo to może je uszkodzić.

Prosi zarazem polskiego prezydenta, aby go uniewinnił za ten czyn.

Prośmy za dzieci i młodzież, poszukujących prawdy i życiowych wartości, aby dzięki natchnieniom Ducha Świętego i naszemu świadectwu wiary, odnaleźli drogę do Chrystusa napisał abp Szal.

Proszą więc o to, aby je pozostawić u kogoś, podrzucić pod drzwi, albo przerzucić przez płot.

Proszę, aby przedstawiciele komisji sportu włączeni zostali w skład głównej komisji jako członkowie lub obserwatorzy (formę pozostawiam Panu).

Proszę osoby starsze, chore, zainfekowane, a także dzieci, młodzież oraz wszystkich, którzy się boją zarażenia, aby pozostali w domach, jednocząc się w modlitwie za pomocą mediów" - zaapelował biskup płocki.

Proszę pomyśleć: sponsor pracuje poza Kanadą i ma zamiar odejść z pracy w momencie gdy współmałżonek otrzyma wizę pobytową (aby wrócić do Kanady).

Proszę wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami" - napisał abp Górzyński, zapewniając duszpasterzy i wiernych o swojej modlitwie i duchowej łączności.

Proszę wszystkich obecnych i tych, którzy łączą się z nami duchowo, aby wesprzeć mnie modlitwą, żebym to po prostu wytrwał mówił podczas czwartkowej mszy w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu Edward Janiak.

Proszę wszystkich obecnych i tych, którzy łączą się z nami duchowo, aby wesprzeć mnie modlitwą, żebym to po prostu wytrwał przemawiał w czwartek podczas mszy w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu biskup diecezjalny kaliski Edward Janiak.

Protestujący zgromadzili się przed Uniwersytetem w Atenach w centrum miasta, aby wyrazić dezaprobatę do obecnej polityki migracyjnej Unii Europejskiej.

Sprawdź daty, aby wiedzieć, kiedy będziesz mógł polecieć na wakacje do Włoch, Grecji itp.

Sprawdzenie obecno nauczycieli nie wymaga, aby uczniowie mieli ustawione kamerki.

Sprawdziliśmy, czy w takich sytuacjach da się coś zrobić, aby uniknąć zakażenia.

Sprawdź swój adres e-mail, aby potwierdzić i dokończyć rejestrację.

Sprawienie, aby środek owadobójczy był skuteczny w określonych warunkach, jest jednym z trudniejszych aspektów zamgławiania.

Warto owinąć wtedy włosy ręcznikiem lub folią, aby ciepły okład wzmógł działanie i wchłanianie olejku.

Warto równie¿ zadbaæ o to, aby zawsze mia³o ono pod rêk¹ ¿el lub spray umo¿liwiaj¹cy ³atwe i szybkie umycie r¹k, a tak¿e aby wiedzia³o, jak zachowaæ siê w szkole by nie naraziæ siebie i domowników na mo¿liwoœæ zachorowania.

Niekiedy cząsteczki naturalnie występujące (insulina, erytropoetyna, czynniki wzrostu), kiedy indziej to substancje zaprojektowane po to, aby wpływać na różne mechanizmy leżące u podłoża chorób (

Warto zwrócić uwagę na to, że użytkownik nie musi być wyposażony w dodatkowe gadżety jak rękawice, aby cały proces badania ręki odbył się prawidłowo.

12849 przykładowe zdania z  aby