102 przykładowe zdania z egzystencja

Dopytywali się za to właściciele i instruktorzy ośrodków szkolenia kierowców, bo przecież z każdym dniem tracili środki pozwalające im na egzystencję - wyjaśnia Marek Staszczyk, dyrektor WORD w Toruniu.

Jest to zwykła wegetacja, a nie prawdziwa egzystencja.

Ma dbać zatem o całościowo pojętą egzystencję ludzką i duchową bliźnich.

Biskup Antoni Długosz porównał rządzących do ewangelistów: Mateusz (Morawiecki) pochyla się nad naszą egzystencją, a Łukasz (Szumowski) troszczy się o nasze zdrowie i życie.

Odrzucenie zawsze nas boli, jest jednak wpisane w ludzką egzystencję.

O ile życie duchowe Maud zostaje sportretowane niezwykle barwnie, o tyle trudno oprzeć się wrażeniu, że jej ziemska egzystencja została zaledwie muśnięta.

Samotna egzystencja odpowiada mu do momentu, gdy na jego drodze staje przypadkowo nękana myślami samobójczymi młoda dziewczyna.

Silne przeżycia osób, które mają bezpośredni kontakt z wirusem, mogą spowodować zmianę perspektywy patrzenia na dotychczasową egzystencję.

Tegoroczna literacka Nagroda Nobla została przyznana amerykańskiej poetce Louise Gluck "za jej niepowtarzalny, poetycki głos, który z surowym pięknem czyni indywidualną egzystencję uniwersalną".

Teraz, w sile wieku, gdy bieda dała znać o sobie, muszę zapewnić sobie chociaż minimalną egzystencję.

W jednej z najlepszych scen siostra Fern zwierza się jej, że zawsze podziwiała odwagę i niezależność bohaterki, gotowej zerwać z bezpieczną, stabilną egzystencją i ruszyć w nieznane.

Zainspirowana oskarowym przebojem sekcja "Parasites" będzie opowieścią o ludziach, których egzystencja jest przeciwieństwem lukrowanych reklam o życiowym sukcesie, o ludziach, których logika ekonomii wypycha na najbardziej podłe pozycje.

Zdecydowano, że trafiła ona do amerykańskiej poetki Louise Glück za jej niepowtarzalny, poetycki głos, który z surowym pięknem czyni indywidualną egzystencję uniwersalną

Ciekawa jest także codzienna egzystencja, zwyczajne bycie.

Na przełomie lat 60. i 70. szerzej pojawia się tematyka związana z egzystencją człowieka i problematyką społeczną.

Nazwa teorii jest skrótem trzech słów: E egzystencja (existence), R związek (relatedness) oraz G wzrost (growth).

Nie biorąc uwag Judasza prosto do serca, Maria zastanawia się nad swoją rolą w życiu Jezusa i spogląda na swoją egzystencję przez pryzmat jego osoby.

Od tego czy będą udane żniwa zależała przecież egzystencja całej ludności.

Przeciwieństwem dasein jest egzystencja, otwarta na autentyczne bycie.

Pytał o rozum, byt, egzystencje, życie, historię.

To nie egzystencja konstytuuje jednostkę, lecz świadomość niepowtarzalnej, wybranej, własnej egzystencji.

Egzystencja oznacza tu sposób istnienia charakterystyczny wyłącznie dla człowieka i poprzedza esencję człowiek najpierw istnieje, a dopiero później się definiuje.

Film opowiada historię życia podróżnika w czasie (grany przez Hawke'a i Snook), którego egzystencja zawarta jest w dużej mierze w pętlach czasowych.

Innymi słowy egzystencja nie jest przedmiotem jego wyboru zawsze już odnajduje się rzucony w nią.

Miłości, która potrafi tworzyć, mnożyć i ratować, przeciwstawiona zostaje jałowa egzystencja bogatego nędzarza Shylocka, który potrafi jedynie nienaturalnie rozmnażać złoto.

102 przykładowe zdania z  egzystencja