Inspirassion

Wybierz eleganckie słowa
[[pattern.intro.replace(',','')]]. Ucz się więcej
158 przykładowe zdania z  ekologia

158 przykładowe zdania z ekologia

Biologia i ekologia gatunku słabo poznane.

Brał udział w pracach Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Gminy Zielonki w kadencji 19891992 oraz Komisji Ekologii i Ekorozwoju Sejmiku Samorządowego Województwa Krakowskiego w latach 19961998.

Było kontynuacją pisma Ekologia Polska Seria B.

Obecnie coraz bardziej w trosce o ekologię zwiększa się udział turbin wiatrowych i wodnych w produkcji energii elektrycznej.

Objął stanowisko profesora zwyczajnego Wydziału Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Pismo poświęcone ochronie dzikiej przyrody oraz filozofii głębokiej ekologii.

to niezależne i stowarzyszone podmioty, które wdrażają programy na rzecz społeczności lokalnych oraz regionalnych w obszarach takich jak ekologia, demokracja, migracja czy demokracja płci.

W 1981 r. uzyskał doktorat z rozprawy Ekologia i koenologia grzybów wielkoowocnikowych na użytkach zielonych i wilgotnych wrzosowiskach w Drenthe w Holandii.

W latach 20102016 pełnił funkcję dziekana Wydziału Ekologii tej uczelni.

W pracy naukowej zajmowała się zagadnieniami z pogranicza fizjologii porównawczej i ekologii ewolucyjnej zwierząt (czynnikami fizjologicznymi, które wyznaczają granice wydolności organizmów), w szczególności ssaków i ptaków.

W trakcie działalności w parlamencie zainicjował m.in. akcję Ekologia w Konstytucji.

Zarówno klasyczna ekologia (konkurencja i regulacja top-down) jak i ekologia wysp (

Zarówno klasyczna ekologia (konkurencja i regulacja top-down) jak i ekologia wysp (

Zdzisław Karol Kaniuczak prowadzi badania nad ekologią, biologią, szkodliwością i zwalczaniem najważniejszych szkodników zbóż m.in.

Ekologia dostarcza danych do zarządzania tym dziedzictwem.

Ekologia gatunku jest słabo poznana.

; Ekologia i zachowanie: Przebywa w grupach, odżywia się roślinnością porastającą brzegi rzek.

Historyczne trzęsienie ziemi w Lizbonie, Ekologia.

Ideą było także utrzymanie budynku w duchu postępu technologicznego i troski o ekologię.

i Ekologii Polskiej oraz przewodniczącej rady redakcyjnej Wiadomości Ekologicznych i członka rady redakcyjnej

Mycoplasma rodzaj bakterii z rodziny Mycoplasmataceae "Ekologia.

Aktywiści wspięli się na szczyt jednej z betonowych wież i zawiesili transparenty z hasłami związanymi z ekologią i tzw. zieloną transformacją.

Dlaczego Michelin dba o ekologię?

Do testu stawali wszyscy: starzy, młodzi, dzieci, miłośnicy ekologii i sportowcy.

Ekologia bezsprzecznie pozostaje zresztą najważniejszym nurtem równowagi w biznesie.

Ekologia i budownictwo mieszkaniowe schodzą na dalszy plan?

Ekologia, poprawianie bezpieczeństwa, mniej turystyka, kultura - to obszary, w których powstały pomysły w tej strategii.

Ekologia w domu.

Gmina inwestuje w ekologię.

Grubo jak na jednego z najwiêkszych producentów ropy naftowej, ekologia pe³n± gêb±.

A prawdziwa ekologia zajmuje się relacjami między organizmami, produkcją biomasy itd. Jest w zasadzie nauką dość nudną.

Inny odpowiada: W ekologii jest problem z chwastami w zbożach.

Jest potęgą, gdy mowa o ekologii.

Jest to kolejna rzeźba tego artysty nawiązująca do ekologii i przyrody.

Kandydaci na prezydenta dyskutują o ekologii.

Bardzo dobry człowiek z wyjątkowym darem nienachalnego zwracania uwagi dyletantów na bardzo niepopularny temat jakim jest ekologią.

Będą, jak wspomniałem, spotkania z motoryzacją, ekologią, filmem i kulinariami.

Będzie kilka bardzo dobrych dokumentów związanych z ekologią i poszukiwaniem rozwiązań hamujących dewastację naszej planety.

Laboratoria pracują nad tym, by przewidzieć, jakie szkody światowej ekologii wyrządzi ten pożar - dodał.

Logiczne, zważywszy, że klasyka się nie starzeje, ale i jednak bardzo a propos samej mody na ekologię i niekupowanie nowych ubrań.

Marek Jopp w 2017 roku chciał podjąć studia na kierunku "Polityka ochrony środowiska - ekologia i zarządzanie" w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Miasto wspólnie z lokalnymi mediami będzie przekonywało gorzowian, że warto zadbać o czystość i ekologię swojego otoczenia.

Mimo że eksperci wskazują na oczywiste kwestie związane z ekologią, korkami czy nietraceniem zbędnego czasu na poszukiwanie miejsca parkingowego, dla pewnej grupy podróżnych to właśnie argument finansowy i zdrowotny będzie tym decydującym.

M.in. czas, ekologia, koszty, a przede wszystkim,co wciąż wiele.

Moda na ciuchy z drugiej ręki, którą kieruje się wiele osób dbających o ekologię, ma też swoje ciemne strony.

Mówiąc, że ekologia jest jednym z największych wyzwań przyszłości, zmienił swoją dotychczasową narrację.

Musimy racjonalnie gospodarować wodą podkreśla prof. Krzysztof Kukuła, hydrobiolog, specjalista zajmujący się ekologią wód.

Myślenie nie boli, ekologia też.

Bo to właśnie ekologia ma być celem numer jeden nowej, siedmioletniej perspektywy budżetowej UE o nazwie Zielony Ład, z której Polsce ma przypaść ponad 60 mld euro.

Nasze hybrydy to konstrukcja, która jest efektem nowatorskiego podejścia NEWAG-u do poszukiwanej przez przewoźników optymalizacji oferty, wyjściem naprzeciw oczekiwaniom w zakresie ekonomiki eksploatacji i ekologii taboru kolejowego.

Na ten szczególny czas Wielkiego Postu, na czas pracy nad ekologią ducha i ekologią naszego otoczenia, niech nam błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.

Na ten szczególny czas Wielkiego Postu, na czas pracy nad ekologią ducha i ekologią naszego otoczenia, niech nam błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.

Naturalne futro to jest dopiero czysta ekologia.

Na wejście do nowego rządu liczy koalicja Zielonych Europa Ekologia Zieloni, która uzyskała dobry wynik w wyborach samorządowych.

Niestety, dbanie o zdrowie nie zawsze idzie w parze z ekologią.

Niestety, zdarza się, że w trosce o środowisko tworzy się przepisy w niewielkim stopniu wspierające ekologię, za to będące bardzo dużym obciążeniem biurokratycznym jak rejestr BDO.

Nowy Wełnowiec ma kłaść duży nacisk na ekologię.

Oceniano między innymi: bezpieczeństwo, komunikację, koszty życia, ekologię, relacje sąsiedzkie oraz dostępność sklepów i atrakcji kulturalnych.

Od jakieś czasu mamy modę na ekologię, a to oznacza też samodzielną uprawę roślin.

On nawet nie używa słowa ekologia.

Organizatorzy festiwalu muzycznego ogłosili, że ekologia to dla nich jeden z priorytetów kolejnych edycji festiwalu.

OSM Piątnica stawia na ekologię.

Ostatnio niespodziewanie bardzo aktualne stały się sprawy związane z ekologią i ochroną środowiska.

Otrzymali je tak pasjonaci ekologii, jak i profesjonalne ośrodki pomagające jeżom dodaje.

Podczas Kongresu znalazła się także przestrzeń na dwa panele dodatkowe: Miasta 4.0, samorząd, ekologia, edukacja oraz Industry 4.0 wyzwaniem dla firm IT (ich zapis jest dostępny na stronie kongresmba.

Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów.

Podzielam pogląd, że oszczędność wody, ekologia i podnoszenie się gospodarki po Covid-19 to bardzo trafiona symbolika na obecny czas.

Postęp i ekologia na niemieckich drogach zlikwidują tysiące miejsc pracy?

Przez ponad godzinę zaproszeni goście szeroko omówili wszystkie aspekty związane z ekologią i ochroną drzewostanu, Udzieli również wielu fachowych porad i wskazówek.

Przy okazji sama akcja była doskonałą lekcją edukacyjną dbania o ekologię i otaczającą nas przyrodę.

Przyroda i ekologia to twój konik?

Sam prezydent podsumowując jesienią ubiegłego roku 12 miesięcy swojej prezydentury, wskazywał w pierwszej kolejności na inwestycje związane z ekologią.

więc prawa człowieka, ekologia, zagadnienia dotyczące wykluczeń społecznych, edukacja.

Stąd zapewne podejrzenie, że to może - uważa entomolog prof. Marcin Sielezniew, kierownik Pracowni Biologii Ewolucyjnej i Ekologii Owadów na Wydziale Biologii UwB.

Stawiamy również na ekologię - dzięki zastosowaniu energooszczędnych diod, które pobierają nawet 8-10 razy mniej energii niż tradycyjne żarówki.

Szkoła Ekologii aktywnie reaguje na naszą zmieniającą się planetę i zwiększa świadomość kroków, które wszyscy możemy podjąć, aby pomóc stworzyć zdrowszą, bardziej zrównoważoną przyszłość.

Szkoła Ekologii Osiąga 90% z 14 mln USD pozyskiwania funduszy; Polska wiosna wspiera szkołę

Także jeśli chodzi o ekologię, a przede wszystkim zachowanie terminów ochronnych.

Ta zasada będzie już obowiązywała przy pierwszych imprezach po odmrożeniu targów - I Poznańskim Targu Ogrodniczym, spotkaniu z motoryzacją, czy wydarzeniu związanym z ekologią szykowanym na lipiec, będącym zapowiedzią targów Eko Trendy.

"To, co robią politycy, to ekologia polityczna, deklaratywna.

To jest patologia, a nie ekologia.

To wiele wyrzeczeń, lecz jeśli nie zadbamy o planetę i ekologię już dziś to anomalia pogodowe staną się codziennością.

Wiele projektów miało związek z ekologia, np. zielone dachy czy urządzenia chroniące płuca przed zanieczyszczeniami.

Wiele z nich miało związek z ekologią.

W jego ocenie cała "technika i inżynieria związana z regulacją rzek, z ekologią ekosystemów rzecznych została w Polsce potwornie zaniedbana".

W Krośnie Odrzańskim odbywały się już różnego typu akcje związane z ekologią, m.in. ploggingi czyli bieganie połączone ze sprzątaniem oraz spotkania edukacyjne pod hasłem: "W Krośnie segregujemy radośnie".

W ostatnich latach słowo ekologia przestało być dalekim, abstrakcyjnym pojęciem.

Wprowadzenie standardów NF15 i NF40 jest dużym krokiem w stronę ekologii.

W przypadku rozważań dotyczących przyszłości kolei w Niemczech jest też jeszcze jeden istotny aspekt ekologia.

W ramach konkursu Fabryka Pomysłów można zgłosić projekty, które tematycznie wpisują się w przynajmniej jeden ze zdefiniowanych obszarów: Edukacja, Ekologia, Kultura, Programy obywatelskie, Sport, Projekty szkolne (dedykowane placówkom oświatowym).

Wspomniana już przeze mnie tzw. ekologia ducha, czyli praca nad sobą każdego z nas, duchowa przemiana i nawrócenie przeżywane dzięki łasce Bożej, mają owocować również właściwym podejściem do otaczającego nas świata, do troski o ekologię przyrody.

Wspomniana już przeze mnie tzw. ekologia ducha, czyli praca nad sobą każdego z nas, duchowa przemiana i nawrócenie przeżywane dzięki łasce Bożej, mają owocować również właściwym podejściem do otaczającego nas świata, do troski o ekologię przyrody.

Wśród wielu propozycji Lata z Estradą 2020 np. zajęcia inspirowane jawajskim teatrem cieni, warsztaty barwienia ozdobnych chust za pomocą lokalnych roślin czy animacje związane z ekologią i dbałością o środowisko naturalne.

Wszystko zaczyna się od edukacji kwituje, a ja przenoszę wzrok na syna i pytam go, czy jego szkoła podnosi temat ekologii.

Czy ekologia jest w modzie?

WWF kilka lat temu rozpoczęła akcję, w ramach której zwerbowała szereg osób zajmujących się ekologią.

Zalety używania taniego ekogroszku w kontekście szeroko rozumianej ekologii.

ZDS krytykuje również "zakaz dopuszczenia do stref czystego transportu pojazdów zabytkowych", które według związku "z powodu ich marginalnej liczby większego wpływu na ekologię nie mają".

Z jednej strony na każdym kroku walczymy o ekologię, z drugiej zwozicie nam odpady.

Z tym, że pan Rysiek słowa ekologia w ogóle nie używa.