20503 przykładowe zdania z ludzie

Nieuniknione luzowanie ograniczeń sprawie, że "ludzie i tak umrą, tylko później".

Nie uwa¿am, ¿ebym wygl±da³ jak potwór, ale ludzie mog± mieæ swoje zdanie - ¶mia³ siê Jones w jednej z rozmów z "Guardianem".

Niewątpliwie byli to ludzie, którzy mogli to robić, ale robić tego nie musieli.

Nie wiadomo, czy my jako ludzie jesteśmy w stanie wygenerować odporność po zachorowaniu na chorobę wywoływaną przez koronawirusa, czyli COVID-19.

Odpowiedni ludzie na odpowiednich miejscach pracy.

Odzew ludzi, którzy przeczytali ten post, był ogromny - w sobotę przed ogród pani Aniki przyjeżdża samochód za samochodem i ludzie kupują kwiaty.

O elektrowni C to nawet nie ma co wspominać bo wstyd i poruta ( w Japonii to ludzie odpowiedzialni za taką klęskę to by popełnili seppuku ze wstydu.

Oferta kulturalna to przestrzeń, w której ludzie spotykają się, poznają, wymieniają myślami i doświadczeniami niezależnie od tego, kim i skąd pochodzą.

O ile pod względem zdrowotnym najbardziej zagrożoną grupą społeczną osoby starsze, to skutki ekonomiczne będą musieli ciągnąć na swych barkach ludzie młodzi.

Oj ludzie, ludzie przestańcie już pergolić.

Ok jeśli ludzie te 500 wydają na dzieci ale nie oszukujmy się mało jest takich rodzin większość nigdy nie pracowało albo się zwalniają z pracy bo państwo im da a ty człowieku zapier.

Żywię tylko nadzieję, że i ludzie władzy, którzy zamknęli nas w domach, nie będą w tym czasie wozić się za nasze.

Żywioł porwał osiem domków holenderskich, w których znajdowali się ludzie.

Nasi bohaterowie stają przed dylematem, czy wrócić na Antereę, gdzie nie ma chorób, a ludzie się nie starzeją, czy też pozostać na Ziemi.

Następnie stał się współzałożycielem zespołu o nazwie "Ludzie z Boomu", działającego na terenie klubu Politechniki Warszawskiej BOOM.

Na szczęście, na festynie również ludzie z muzeum, którzy zabierają skarb do niego, a Lukowi de Lasso proponują nagrodę miesięczne sprzątanie w muzeum.

Nasz protest będzie długi, My, wolni ludzie Białorusi, nigdy nie uznamy tych wyborów.

Na tydzień w miejscu, gdzie zaplanowano koncert, pojawiali się ludzie z ulotkami reklamującymi występ.

Nauka często jest popularyzowana w uproszczonej postaci by mogli zrozumieć ludzie nie zajmujący się nauką.

Nazwa "krowa" i nazwa "rzeka" przeciwne, nie istnieją bowiem przedmioty będące jednocześnie rzekami i krowami nie jednak sprzeczne, gdyż istnieją przedmioty nie będące ani krowami, ani rzekami, jak np. ludzie, drzewa i miasta.

Nie byli ludźmi, jednak posiadali specjalną moc, która pozwalała im wyglądać jak ludzie.

Niedaleko ruin znajduje się jezioro Kyle, duży zbiornik wodny, gdzie ludzie spędzają czas na wypoczynku w parku Mutirikwi.

Niedługo później ludzie zaczęli prosić go o możliwość użycia tych narzędzi na swoich stronach, zatem 8 czerwca 1995 roku autor udostępnił publicznie kod źródłowy (PHP Tools 1.0).

Niedźwiedzia skóra, brud i niegolony zarost sprawiały, że ludzie bali się go i stronili od niego.

Niektóre chcą żyć jak ludzie, nie zdradzając swojej obecności.

20503 przykładowe zdania z  ludzie