605 przykładowe zdania z skarga

Dlatego skarga nie została uwzględniona.

Jak przekazała PK, skarga dotyczy pacjentki, która chorowała na białaczkę szpikową.

Jeśli radni tego nie zrobią, to mieszkańcom przysługuje ponaglenie, a później skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - wyjaśnia Iwona Wójcik - Nikitiuk.

Jeśli skarga do Prokuratury Regionalnej nie poskutkuje, istnieje możliwość złożenia prywatnego aktu oskarżenia wobec policjantów.

Bez dalszego biegu pozostawiona została przez SN skarga pełnomocnika komitetu wyborczego Trzaskowskiego.

Nieoficjalnie udało nam się dowiedzieć, że na biurko sekretariatu nie wpłynęła oficjalnie żadna skarga.

Oczywiście, ostatecznie skarga nadal może być uznana za niezasadną lub niedopuszczalną, ale już nie jednoosobowo i nie przed wymianą pism" - wyjaśnia prawnik.

Od początku staliśmy na stanowisku, że skarga Gazpromu jest pozbawiona podstaw.

Piotr Skarga, który stanął na placu Marii Magdaleny opatrzony został nawet plakatem: Czesław, nie dźwigaj takich pomników, bo znowu będą skargi, a za Czwórkę Legionową obok rzeźby Piłsudskiego w pobliżu Błoń został oskarżony o plagiat.

PKW odmówiła jego rejestracji, jednak skarga polityka została uwzględniona przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, co umożliwiło mu wystartowanie w tych wyborach.

Pracownicy naszego oddziału reagują natychmiast na każdy otrzymany sygnał (nie musi to być zawsze skarga) i pomagają pacjentom, którzy zgłaszają problemy.

Prawica, brzmiała dalej ta skarga, nie miała nic, lub prawie nic.

Bywającyw w grodzie nad Sanem Piotr Skarga opisałby Cię lepiej niż ja ( a opisał) - poczytaj pogadamy.

Przewodniczący rady miasta Łukasz Prokorym już zapowiada jednak, że do NSA zostanie skierowana skarga kasacy.

Rzeczniczka podkreśliła, że skarga jest rozpatrywana, ale "wszystko wskazuje, że to próba zapakowania na nowo wcześniejszych pozwów".

Rzecznik ocenia, czy skarga może być zasadna i doszło do przewinienia lekarskiego.

Sąd Najwyższy uznał, że skarga była zasadna.

Taka skarga może zawiesić wykonanie ekstradycji.

Tygodnik donosi, że do sanepidu wpłynęła skarga o naruszenie przez prezydenta przepisów dotyczących odległości i organizowania zgromadzeń.

We wtorek do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krośnie Odrzańskim wpłynęła skarga, w której jeden z mieszkańców miał pretensje, że samochody transportowe firmy Iwaniccy Meble Tapicerowane przejeżdżają przez granicę.

W opinii profesora skarga powinna zostać przekazana całemu Sejmowi do rozpatrzenia.

Wśród renesansowych pisarzy, motyw Hioba wykorzystał również Piotr Skarga w Żywotach Świętych i Mikołaj Sęp-Szarzyński w Sonecie II Na one słowa Jopowe: Homo natus de muliere, brevi vivens tempore etc.

Wysłana przez gen. Dariusza Malinowskiego (dowódcę sił powietrznych) komisja uznała, że skarga jest bezpodstawna.

Zapowiedział przy tym, że jeśli dojdzie do postępowania w tej sprawie, to będzie wykazywał, że złożona skarga jest nie tylko bezzasadna, ale wykorzystywana przez prokuraturę instrumentalnie.

W przypadku, gdy powyższe warunki nie zostaną spełnione, skarga zostaje wpisana do repetytorium ogólnego.

605 przykładowe zdania z  skarga