Inspirassion

Wybierz eleganckie s艂owa
605 przyk艂adowe zdania z  skarga

605 przyk艂adowe zdania z skarga

Dlatego skarga nie zosta艂a uwzgl臋dniona.

Do wojewody trafi艂a skarga mieszka艅c贸w lokali komunalnych na uchwa艂臋 rady miasta z 25 maja.

Ich w艂a艣ciciel po skargach mieszka艅c贸w oraz kilku interwencjach stra偶y miejskiej postanowi艂 zrezygnowa膰 z takiej formy przyci膮gania klient贸w.

I nie by艂 w swych skargach osamotniony.

Jaka by艂a najbardziej absurdalna skarga na policjanta, z kt贸r膮 si臋 pan zetkn膮艂 lub o kt贸rej s艂ysza艂?

Jako jednak dziewczyna twardo st膮paj膮ca po ziemi, nie poddaj臋 si臋 jednako, nie rw臋 szat na sobie, nie wznosz臋 nowych skarg czy nowych zakl臋膰 z tego powodu.

Jak przekaza艂a PK, skarga dotyczy pacjentki, kt贸ra chorowa艂a na bia艂aczk臋 szpikow膮.

Jak wynika z paragrafu 509 pkt 4 s艂owackiego kodeksu karnego, przeciwko orzeczeniu s膮du dotycz膮cego ekstradycji dopuszczalna jest skarga osoby, kt贸rej dotyczy wniosek.

Jednak ostatecznie skarga do skutku nie dosz艂a, a przynajmniej niesubordynacja konserwatora zabytk贸w nie spotka艂a si臋 z 偶adnymi konsekwencjami.

Jedyn膮 drog膮 mo偶e by膰 jedynie skarga nadzwyczajna, kt贸ra zosta艂a skierowana do Izby Cywilnej SN - t艂umaczy Adam Bodnar.

Je艣li radni tego nie zrobi膮, to mieszka艅com przys艂uguje ponaglenie, a p贸藕niej skarga do Wojew贸dzkiego S膮du Administracyjnego - wyja艣nia Iwona W贸jcik - Nikitiuk.

Je艣li skarga do Prokuratury Regionalnej nie poskutkuje, istnieje mo偶liwo艣膰 z艂o偶enia prywatnego aktu oskar偶enia wobec policjant贸w.

Na niniejsz膮 uchwa艂臋 s艂u偶y Miastu Ostro艂臋ka skarga do Wojew贸dzkiego S膮du Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia jej dor臋czenia, za po艣rednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

B臋dzie skarga do NFZ na dzia艂anie przychodni przy ul. Radzymi艅skiej 16 w Bia艂ymstoku.

Bez dalszego biegu pozostawiona zosta艂a przez SN skarga pe艂nomocnika komitetu wyborczego Trzaskowskiego.

Nieoficjalnie uda艂o nam si臋 dowiedzie膰, 偶e na biurko sekretariatu nie wp艂yn臋艂a oficjalnie 偶adna skarga.

Oczywi艣cie, ostatecznie skarga nadal mo偶e by膰 uznana za niezasadn膮 lub niedopuszczaln膮, ale ju偶 nie jednoosobowo i nie przed wymian膮 pism" - wyja艣nia prawnik.

Od pocz膮tku stali艣my na stanowisku, 偶e skarga Gazpromu jest pozbawiona podstaw.

Od postanowienia s膮du II instancji nie przys艂uguje skarga kasacyjna i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu.

Od wyroku S膮du Apelacyjnego przys艂uguje skarga kasacyjna.

Pan prokurator generalny zn贸w mnie zaskakuje wyci膮gaj膮c kolejnego kr贸lika z kapelusza, tym razem stosuje nowe narz臋dzie prawne, jakim jest skarga nadzwyczajna.

Piotr Skarga, kt贸ry stan膮艂 na placu Marii Magdaleny opatrzony zosta艂 nawet plakatem: Czes艂aw, nie d藕wigaj takich pomnik贸w, bo znowu b臋d膮 skargi, a za Czw贸rk臋 Legionow膮 obok rze藕by Pi艂sudskiego w pobli偶u B艂o艅 zosta艂 oskar偶ony o plagiat.

PKW odm贸wi艂a jego rejestracji, jednak skarga polityka zosta艂a uwzgl臋dniona przez Izb臋 Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych S膮du Najwy偶szego, co umo偶liwi艂o mu wystartowanie w tych wyborach.

Po czterodniowych przepychankach z GKW i kolejnych skargach w ko艅cu uda艂o mi si臋 doprowadzi膰 do przeliczenia g艂os贸w.

Po ostatnich skargach mieszka艅c贸w Suchowoli- Kolonii gmina utwardzi艂a dojazd do kilku gospodarstw gruzem z rozbi贸rki starej 艣wietlicy.

Po ponad 50 odrzuconych wyborczych skargach w s膮dach federalnych Trump deklarowa艂, 偶e w ko艅cu kwestia wybor贸w trafi do S膮du Najwy偶szego.

Po skargach sta偶ystki i pozosta艂ych kobiet oraz wszcz臋ciu sprawy, odszed艂 z pracy.

Po skargach zarz膮d wojew贸dztwa (PO-PSL) anulowa艂 wyniki konkursu i og艂osi艂 nowy.

Post臋powanie prowadzone jest w sprawie tworzenia fa艂szywych dowod贸w poprzez podawanie nieprawdziwych informacji w skargach sk艂adanych przez student贸w na pracownika U艢 z art. 235 kk.

Po wielu skargach i apelach polskie s艂u偶by uruchomi艂y dodatkowe przej艣cia graniczne i skierowa艂y jeszcze wi臋ksze si艂y do punkt贸w kontroli.

Po wielu skargach klient贸w oraz interwencjach Rzecznika Praw Konsumenta, w艂a艣ciciele sp贸艂ki zaprzestali prowadzenia tej dzia艂alno艣ci i przenie艣li si臋 na ul. Kijowsk膮 w Warszawie, gdzie w ramach innej sp贸艂ki otworzyli tzw. klinik臋 medyczn膮.

Pracownicy naszego oddzia艂u reaguj膮 natychmiast na ka偶dy otrzymany sygna艂 (nie musi to by膰 zawsze skarga) i pomagaj膮 pacjentom, kt贸rzy zg艂aszaj膮 problemy.

Prawica, brzmia艂a dalej ta skarga, nie mia艂a nic, lub prawie nic.

Bywaj膮cyw w grodzie nad Sanem Piotr Skarga opisa艂by Ci臋 lepiej ni偶 ja ( a opisa艂) - poczytaj pogadamy.

Przewodnicz膮cy rady miasta 艁ukasz Prokorym ju偶 zapowiada jednak, 偶e do NSA zostanie skierowana skarga kasacy.

Radni przyj臋li uchwa艂臋 uznaj膮c膮, 偶e skarga w cz臋艣ci jest uzasadniona.

Radni t艂umacz膮 to faktem, 偶e otrzymuj膮 wiele skarg od mieszka艅c贸w na zbyt wielki ha艂as czy za艣miecanie okolicznych teren贸w.

Rzeczniczka podkre艣li艂a, 偶e skarga jest rozpatrywana, ale "wszystko wskazuje, 偶e to pr贸ba zapakowania na nowo wcze艣niejszych pozw贸w".

Rzeczniczka prasowa urz臋du dzielnicy Praga P贸艂noc Karolina Jakobsche potwierdzi艂a nam w 艣rod臋, 偶e do spotkania z fundacj膮 dosz艂o po skargach, kt贸re wp艂yn臋艂y od s膮siad贸w.

Rzecznik ocenia, czy skarga mo偶e by膰 zasadna i dosz艂o do przewinienia lekarskiego.

Rzecznik stwierdzi艂, 偶e zaj膮艂 si臋 spraw膮 po licznych skargach dot. wpis贸w Wasilewskiej.

S膮d Najwy偶szy uzna艂, 偶e skarga by艂a zasadna.

S臋dzia Waldemar 呕urek, odnosz膮c si臋 do tych informacji w rozmowie z PAP, oceni艂, 偶e skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego do S膮du Najwy偶szego w jego sprawie jest bezzasadna, jednostronna i instrumentalnie wykorzystywana przez prokuratur臋.

S臋dzia 呕urek odnosz膮c si臋 do tych informacji oceni艂, 偶e skarga jest bezzasadna, jednostronna i instrumentalnie wykorzystywana przez prokuratur臋.

Skarga do Europejskiego Trybuna艂u Praw Cz艂owieka i do ONZ?

Skarga do s膮du administracyjnego wy偶szej instancji w Magdeburgu r贸wnie偶 zosta艂a odrzucona.

Skarga dotyczy艂a sprawy prowadzonej w wydziale geodezji i katastru nieruchomo艣ci jaros艂awskiego starostwa od 2017 r. Zawiera艂a ona dwa zarzuty: bezczynno艣ci urz臋dnik贸w oraz przewlek艂o艣ci prowadzenia sprawy.

Skarga dotyczy uchwa艂y w sprawie nieudzielenia prezydentowi 艁ukaszowi Kulikowi wotum zaufania.

Skarga 艁ukasza Kulika trafi艂a do Wojew贸dzkiego S膮du Administracyjnego w Warszawie.

Skarga nadzwyczajna trafi艂a do S膮du Najwy偶szego.

Skarga nie powinna by膰 antidotum.

Skarga nie wp艂ywa jednak na realizacj臋 wyroku arbitra偶owego.

Skarga niezw艂ocznie zosta艂a przekazana Prezesowi S膮du Rejonowego w Rzeszowie, kt贸ry sprawuje nadz贸r nad dzia艂alno艣ci膮 tego komornika.

Skarga sp贸艂ki ZUE na wykluczenie jej z post臋powania przez Krajow膮 Izb臋 Odwo艂awcz膮 zosta艂a oddalona.

"Skarga ta stanowi przedmiot post臋powania prowadzonego przez niezale偶n膮 komisj臋 dyscyplinarn膮 U艢, zgodnie z obowi膮zuj膮cymi w tym wzgl臋dzie przepisami.

Skarga Tuleyi zosta艂a wniesiona do Europejskiego Trybuna艂u Praw Cz艂owieka 10 kwietnia 2019 roku.

Skarga w sprawie pobierania op艂aty miejscowej w Szczyrku trafi艂a do Wojew贸dzkiego S膮du Administracyjnego w Gliwicach na pocz膮tku tego tygodnia.

Skarga w tej g艂o艣nej sprawie trafi艂a do SN w marcu ubieg艂ego roku.

Skarga z艂o偶ona przez ministra dotyczy decyzji G艂贸wnej Komisji Etyki Urz臋dniczej (lit. vyriausiosios tarnybin臈s etikos komisijos, VTEK) z dnia 22 stycznia 2020 r.

Skarga zosta艂a wys艂ana do Trybuna艂u Sprawiedliwo艣ci Republiki.

Skarga zostanie najpierw rozpatrzona przez specjaln膮 komisj臋, kt贸ra mo偶e j膮 odrzuci膰.

Skarga zwi膮zana z niew艂a艣ciw膮, czyli nierzeteln膮 obs艂ug膮 mo偶e by膰 zg艂aszana do wojew贸dzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej.

Co innego arbitra偶: ju偶 w po艂owie 2018 roku sztokholmski trybuna艂 w cz臋艣ciowym orzeczeniu zasygnalizowa艂, 偶e skarga Polski nie by艂a bezpodstawna.

Taka skarga mo偶e zawiesi膰 wykonanie ekstradycji.

TSUE stwierdzi艂 jednak, 偶e skarga jest dopuszczalna, je偶eli Komisja 偶膮da od Trybuna艂u tylko uznania, 偶e dosz艂o do z艂amania prawa UE.

Tygodnik donosi, 偶e do sanepidu wp艂yn臋艂a skarga o naruszenie przez prezydenta przepis贸w dotycz膮cych odleg艂o艣ci i organizowania zgromadze艅.

Uniwersytet Szczeci艅ski powo艂a艂 rzecznika dyscyplinarnego w sprawie literaturoznawczyni profesor Ingi Iwasi贸w po skargach skierowanych do rektora uczelni.

W 2020 r. nie wp艂yn臋艂a 偶adna skarga dotycz膮ca ULC - informuje resort, pod kt贸ry podlega Urz膮d.

Wed艂ug 艣wiadk贸w, cytowanych przez "Le Monde", funkcjonariusze przetrzymywali Chouviata specjaln膮 technik膮, kt贸ra w tym miesi膮cu zosta艂a zakazana przez ministra spraw wewn臋trznych Christophe'a Castanera, a nast臋pnie przywr贸cona po skargach policji.

We wtorek do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kro艣nie Odrza艅skim wp艂yn臋艂a skarga, w kt贸rej jeden z mieszka艅c贸w mia艂 pretensje, 偶e samochody transportowe firmy Iwaniccy Meble Tapicerowane przeje偶d偶aj膮 przez granic臋.

W konsekwencji skarga taka trafi艂a do S膮du Okr臋gowego w Bielsku-Bia艂ej, kt贸ry wyda艂 wyrok w II instancji.

W obu przypadkach skarga matek zosta艂a oddalona z uwagi na zapisan膮 w dokumentach ch艂opca p艂e膰 rodzic贸w.

W opinii profesora skarga powinna zosta膰 przekazana ca艂emu Sejmowi do rozpatrzenia.

W skargach wskazuje si臋, 偶e obowi膮zek ten w obecnym kszta艂cie budzi powa偶ne w膮tpliwo艣ci co do mo偶liwo艣ci jego wyegzekwowania.

W sprawie Amazona toczy si臋 ju偶 dochodzenie prowadzone przez Komisj臋 Europejsk膮 po skargach z艂o偶onych przez handlowc贸w.

W艣r贸d renesansowych pisarzy, motyw Hioba wykorzysta艂 r贸wnie偶 Piotr Skarga w 呕ywotach 艢wi臋tych i Miko艂aj S臋p-Szarzy艅ski w Sonecie II Na one s艂owa Jopowe: Homo natus de muliere, brevi vivens tempore etc.

W szczeg贸lno艣ci te, kt贸re dochodzi艂y, po skargach, do najwy偶szego szczebla - ministerstwa, lecz to nadal nic nie dawa艂o, z racji tego, 偶e przyj臋ta przez resort i kuratorium interpretacja przepis贸w r贸偶ni艂a si臋 od naszej.

Wys艂ana przez gen. Dariusza Malinowskiego (dow贸dc臋 si艂 powietrznych) komisja uzna艂a, 偶e skarga jest bezpodstawna.

W zwi膮zku z wypowiedzeniem stosunku pracy pracownikowi zosta艂a z艂o偶ona skarga do Rady Gminy Trawniki oraz pozew" - czytamy w li艣cie od szefa OPS.

Zapowiedzia艂 przy tym, 偶e je艣li dojdzie do post臋powania w tej sprawie, to b臋dzie wykazywa艂, 偶e z艂o偶ona skarga jest nie tylko bezzasadna, ale wykorzystywana przez prokuratur臋 instrumentalnie.

Zdaniem Izraelskiego Komitet Przeciw Torturom od 2001 roku sp艂yn臋艂o a偶 1200 skarg na dzia艂ania Shin Bet(izraelskiej s艂u偶by specjalnej, odpowiedzialnej za kontrwywiad i bezpiecze艅stwo wewn臋trzne), w zwi膮zku z podejrzeniem stosowania tortur.

Z filmu "Zabawa w chowanego" braci Sekielskich wynika, 偶e biskup kaliski Edward Janiak po skargach na molestowanie ma艂oletnich ch艂opc贸w przez ks. Arkadiusza H. przenosi艂 go na kolejne parafie, gdzie sytuacja si臋 powtarza艂a.

Zwracana jest tak偶e uwaga na to, 偶e do 偶adnego z organ贸w samorz膮du lekarskiego nie wp艂yn臋艂a skarga na dzia艂alno艣膰 zawodow膮 profesora.

Nie przys艂uguje natomiast skarga na bezczynno艣膰 organu.

Ochrona wierzyciela, kt贸r膮 zapewnia skarga paulia艅ska, sprowadza si臋 do uznania czynno艣ci prawnej dokonanej przez d艂u偶nika z pokrzywdzeniem wierzycieli za bezskuteczn膮 w stosunku do wierzyciela, kt贸ry czynno艣膰 zaskar偶y艂.

Po drugie, w 62 przypadkach (38%) policja nie by艂a pewna, czy skarga by艂a prawdziwa czy fa艂szywa.

Po skargach Kapitana Jacka Agent Knapp poradzi艂 Modokom, by udali si臋 w rejon rezerwatu gdzie nie ma Klamat贸w.

Przy r贸wnej liczbie g艂os贸w za oraz przeciw skarga konstytucyjna zosta艂a oddalona.

Skarga Beckmanna o tym, i偶 6 milion贸w martwych mo偶e jutro le偶e膰 w masowych grobach, wskazuje na rzeczywisto艣膰 holokaustu i jego przysz艂膮 realizacj臋.

Skarga publiczna to oskar偶enie wnoszone przez policj臋 lub inne specjalne organy 艣cigania.

Skarga ta nie zosta艂 uwzgl臋dniona i pozwolono im na zatrzymywania dla siebie tylko po jednym plastrze miodu w og贸le.

Skarga umieraj膮cego, znana tak偶e jako 呕ale umieraj膮cego, (

Unijny Trybuna艂 Sprawiedliwo艣ci uzna艂, 偶e skarga S艂owacji i W臋gier na decyzj臋 o obowi膮zkowej relokacji uchod藕c贸w przebywaj膮cych w Grecji i we W艂oszech jest nieuzasadniona.

W艂a艣ciwa skarga przedstawiona zosta艂a na samym pocz膮tku wezyrowi.

W latach pi臋膰dziesi膮tych w zwi膮zku z doniesieniami o jego wzrastaj膮cej liczebno艣ci i po skargach na szkody w trzodzie udzielono pozwole艅 na jego ograniczony od艂贸w.

W przypadku, gdy powy偶sze warunki nie zostan膮 spe艂nione, skarga zostaje wpisana do repetytorium og贸lnego.

W sprawach karnych skarga ex vi legis dawa艂a ochron臋 przed arbitralno艣ci膮 s膮du, wymuszaj膮c mi臋dzy innymi przestrzeganie regu艂y nullum crimen et nulla poena sine lege (偶adnego przest臋pstwa ani 偶adnej kary bez przepisu prawa).

Zasadniczo skarga nie przys艂uguje przeciwko post臋powaniu os贸b prywatnych np. s膮siada, kolegi, sprzedawcy w sklepie itd.

Z艂o偶y艂 si臋 na to d艂ugi czas rozpatrywania skarg wyborczych, problemy organizacyjne i logistyczne, a tak偶e sp贸r o obsad臋 stanowiska przewodnicz膮cego komisji wyborczej.

Jej nagie cia艂o zosta艂o znalezione w zbiorniku wodoci膮gowym na dachu hotelu, po skargach mieszka艅c贸w na wod臋 o dziwnym smaku.