Inspirassion

Wybierz eleganckie słowa
[[pattern.intro.replace(',','')]]. Ucz się więcej
Którego przyimka użyć z  droga

Którego przyimka użyć z droga

Álvaro de Bazán, jako jego syn, miał znacznie ułatwioną drogę do kariery we flocie.

Armia zabezpieczyła wszystkie drogi w rejonie, by nie mogli z nich korzystać rebelianci.

Odzwierciedlał on możliwość wyboru jednej z dwóch dróg w ludzkim życiu (Iza Elżbieta Smolińska: Symbolika krzyża w arabskiej literaturze religijnej i obrzędów Koptów.

Bez porównania zmierzonej pozycji z mapą pojazd może być poza zdigitalizowanymi drogami lub na niewłaściwej drodze na mapie.

Amunicja miała być przechowywana w magazynku broni na wypadek jakiejkolwiek potrzeby jej użycia w drodze z domu do jednostki.

Pokonywanie drogi od etapu laboratoryjnych badań reakcji chemicznych i różnych sposobów wyodrębniania użytecznych produktów do uruchomienia produkcji przemysłowej wymagało rozwiązywania wielu problemów interdyscyplinarnych.

Clapperton chciał kontynuować podróż, ale ostrzeżony przez lokalnych kacyków, że droga przez Nupe może być niebezpieczna, zawrócił.

Chociaż kontakt został nawiązany, pełne zabezpieczenie drogi między Jotsomą a Kohimą zajęło kolejne 24 godziny.

Praktyczny podręcznik ochrony alej i ich mieszkańców, red. Piotr Tyszko-Chmielowiec, Drogi dla natury, Wrocław 2012, s. 158.

Od 18 lutego 1948 na teren kraju ponownie wprowadzono system dróg krajowych, objął on drogi o łącznej długości 5072 km.

Na rozwidleniu dróg na przełęczy znajduje się hotel i restauracja.

Był przede wszystkim droższy od nafty.

Była pierwszą odnowioną drogą po upadku komunizmu w Albanii.

Parafialny cmentarz początkowo znajdował się w sąsiedztwie cerkwi, jednak w XIX w. został zamknięty, a nową nekropolię wytyczono u zbiegu dróg do Peresołowic, Dobromierzyc i Hostynnego.

Wojska Białych wycofały się na terytorium okupowane przez interwencyjne wojska japońskie, ponosząc po drodze pod Bikinem kolejną porażkę.

Następnie eunuchowie skonfiskowali pieczęcie cesarzowej wdowy i wyposażeni w ten sposób w jej autorytet nakazali żołnierzom bronić dwóch pałaców oraz drogi pomiędzy nimi.

; 35 dróg o trudności od III+ do VI.

Szczyt można zdobyć drogami ze schroniska Martin-Busch-Hütte (2501 m).

Część druga droga ku zdrowiu.

W 2019 r. po włączeniu Borku Wielkiego do Sędziszowa Małopolskiego, droga przy której mieszkali jego synowie została nazwana jego imieniem.

Bilety okresowe w komunikacji miejskiej będą droższe dla tych, którzy nie płacą podatku w Lublinie.

Jadac polna droga za stacja pkp w Lizawicach.

Ale jeszcze bardzo długa droga przed nim.

Droga wzdłuż jej koryta na niektórych odcinkach biegnie wykonaną w stromym stoku półką, od strony rzeki zaś na betonowym murze.

Albo drogo za nie płacić.

Prawidłowy mechanizm zwrotniczy zapewnia toczenie się kół po łuku drogi bez poślizgu bocznego tzn. po torze, którego promień krzywizny jest zawsze prostopadły do płaszczyzny koła.

Droga nad morze?

Wobec odcięcia dróg przez Niemców, uderzył na północ w celu połączenia się z jednostkami sowieckimi.

Jeżeli chcemy się cofać jako miasto to wróćmy do sytuacji na drodze sprzed 10 lat i wcześniej, albo zróbmy najlepiej drogę szybkiego ruchu w mieście gwarantuję, że nikomu nie będzie się dobrze przemieszczało ani funkcjonowało w tak dużym mieście".

Droga podczas działań była całkowicie zablokowana.

Od dziś zatem Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg przy ulicy Wodnej 11 pracuje normalnie, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Polskie drogi wśród najbardziej niebezpiecznych w Europie.

Dalej, za źródłem, trzeba przejść przez dwa płoty z kłód i przejść drogą koło chaty.

Przepisy dopuszczają, aby rowerzyści mogli jechać drogą obok siebie.

W trakcie majowego weekendu policjanci z koszalińskich jednostek zatrzymali sześciu kierowców, którzy swoim zachowaniem na drodze zagrażali innym użytkownikom ruchu decydując się wsiąść za kierownicę mimo, że wcześniej spożywali alkohol.

Przebudowie poddano cały układ komunikacyjny, przenosząc główną drogę poza zabudowania.

Rzucali się na wędrowców, ściskając im gardło i pierś, aby krew podeszła ofierze do ust, w wyniku czego ludzie umierali na drogach podczas wędrówki, wymiotując krwią.

I raczej wynika to z tego, że stacje benzynowe zwykle oddalone od skupisk domów, a znajdują się przy drogach między nimi a centrami miast bądź przy trasach wylotowych.

Zaniepokojeni przybyciem posiłków dla miasta Ateńczycy zmuszeni zostali do zawarcia przymierza z Perdikkasem który zagwarantował im bezpieczny powrót lądową drogą spod Pydny do ich bazy w Therme.

Szedł drogami bez nazw, które zamieniły się w kręte ścieżki pomiędzy gruzowiskami.

A na drogach dzięki nim jest bezpieczniej.

Na drogach poza obszarem zabudowanym powinien znajdować się on w odległości 30-50 metrów od uszkodzonych pojazdów.

My nie budujemy dróg wbrew, ale dla ludzi.

Budują już drogę wokół Miękini.

Sami mieszkańcy zdziwieni nie tyle nawierzchnią dróg co tym, że jej odnoga w kierunku Kryształowej nie łączy się z ostatnią ulicą.

Obwodnica Brzegu Dolnego została ukończona, obecnie trwa budowa ronda i dróg wokół niego w stronę do Obornik Śl.

W tym czasie ukazały się dwie kolejne książki J. Mackiewicza: Droga donikąd i Karierowicz.

Ewakuacja odbywała się samą drogą co poprzdnio.

Korki na drogach nad morze.

Drogi pośród nocy (

Próbował udać się tam okrężną drogą poprzez statek włoski.

Jak się boisz to za żywota wykup ostatnią drogę u proboszcza katolickiego.

Józef Wiczkowski powiedział o więźniach Stutthofu, którzy pędzeni byli drogą nieopodal łąki do obozu ewakuacyjnego w Gęsi.

W tym czasie Alabama i Maine opuściły San Francisco, 8 czerwca popłynęły inną, uproszczoną drogą dookoła świata (okręty Wielkiej Białej Floty odwiedzały wiele portów).

Nie dziwię się ministerstwu, że nie potrafi tego ocenić, ponieważ poszliśmy niestandardową drogą względem innych krajów europejskich.

Jedną z dróg ku lepszemu powietrzu, a co za tym idzie - ku zdrowiu mieszkańców, jest wymiana starych pieców.

Pałac Herrenchiemsee był najdroższym spośród zamków i pałaców Ludwika II, który swoje zamierzenia architektoniczne finansował z własnego majątku, apanaży, dotacji i licznych kredytów.

Kontrola ta jest niezwykle restrykcyjna i realizowana przez szereg posterunków wojskowych rozlokowanych na drogach wewnątrz Zachodniego Brzegu oraz na granicy z Jordanią.