Którego przyimka użyć z razem

w Occurrences 1219%

A co z pieniędzmi na kolejne testy, które mają odbywać się przynajmniej raz w miesiącu?

na Occurrences 611%

A adopcje przez gejów, nauki masturbacji w przedszkolach i takie zboczone pomysły PO trzeba im raz na zawsze wybić z głowy 28 czerwca przy urnie wyborczej!

z Occurrences 281%

A co w takim razie z wymogami licencyjnymi.

do Occurrences 235%

Absolutne minimum to raz do roku - brzmi stanowisko lekarzy.

po Occurrences 149%

A i Jacusia z gêb± jak ksiê¿yc w pe³ni te¿ raz po raz pokazywali.

od Occurrences 104%

Dodała, że nadal będą budowane ogrodzenia, tym razem od strony dróg w zachodniej części regionu.

za Occurrences 68%

Ale ju¿ wtedy powtarza³, i znaj±cy go te¿ powtarzali, ¿e nie mo¿e uchwyciæ tego, co we wcze¶niejszych latach pozwala³o ³apaæ mu optymaln± formê na kilka tygodni i wygrywaæ raz za razem, a nie raz na jaki¶ czas.

o Occurrences 58%

Dochodzi do załamania służby zdrowia i selekcji pacjentów, jak pierwszy raz o tym przeczytałem, to nie mogłem w to uwierzyć - mówił.

bez Occurrences 25%

Drugi raz bez gwarancji większej kontroli bym tego nie zrobił.

przez Occurrences 22%

Ale dalej gra, strzela i wcale nie musi byæ od razu przez wszystkich noszony na rêkach, ¿eby siê zapisa³ w historii klubu z³otymi zg³oskami.

dla Occurrences 22%

Aby pomóc w wyborze serialu w sam raz dla Was, razem z PLAY zapraszamy do zabawy - odpowiedz na kilka kilka pytań, a my zarekomendujemy Ci ciekawą premierę, którą możesz obejrzeć w PLAY NOW.

pod Occurrences 20%

Dlatego PO donosi na Polskę do Brukseli i dlatego PO przegrało już 7 razy pod rząd.

przed Occurrences 16%

Elegancko ubrani szli do szkoły, żeby pożegnać się ze szkołą, podziękować nauczycielom za lata nauki i ostatni raz przed maturą spotkać się z kolegami.

przy Occurrences 12%

Dzieci od razu przy drzwiach miały mierzoną temperaturę.

podczas Occurrences 11%

Dokładnie 9355 razy podczas tegorocznych wakacji byli wzywani do pomocy strażacy na Podkarpaciu.

u Occurrences 10%

Do wykorzystania szans i uniknięcia zagrożeń potrzeba mądrego przywóddztwa z dalekosiężną wizją niestety, na razie u nas tego brakuje, nie ma też nikogo kto mógłby się podjąć tego zadania na horyzoncie.

nad Occurrences 7%

Michał Mulawa z PiS, wicemarszałek województwa, jak na razie nad wyborami się nie zastanawiał: - Skupiamy się na uruchomieniu pomocy dla szpitali i przedsiębiorców.

oprócz Occurrences 6%

Jednak tym razem oprócz państwa, po raz pierwszy zostały ukarane również władze miasta.

ju Occurrences 5%

Ekipa Piotra "Izaka" Skowyrskiego nie raz ju¿ pokazywa³a, ¿e staæ na niespodziankê, m.in. pokonuj±c w trzeciej kolejce rozgrywek swoich dzisiejszych przeciwników.

wśród Occurrences 4%

Jak na razie wśród mieszkańców nie ma objawów choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem.

między Occurrences 3%

Dziś jednak, gdy na Bliskim Wschodzie narasta nowy konflikt tym razem między Stanami a Iranem w naszym interesie jest to, by jego aktorzy tym razem faktycznie zapomnieli o Polsce.

poniżej Occurrences 3%

Od tego czasu notowania Tesli konsekwentnie pięły się w górę, by na przełomie maja i czerwca 2019 r. znowu zanurkować tym razem poniżej 200 dol. Od tego momentu ma jednak miejsce konsekwentny wzrost.

dzięki Occurrences 3%

Może i jest on przeciwnikiem innej klasy, ale jak na razie dzięki Bogu nie wygrywa.

na Occurrences 2%

Akcja Razem na Święta" nie ograniczała się tylko do pomocy materialnej.

poza Occurrences 2%

Towarzyszo Kamińska, niech towarzysz Buż zabierze swe pryszczate lgbtowskie sieroty, co to je wyprowadza na rzeszowski rynek, tym razem poza miasto, i nich urządzą tam u was na radzie miasta flash mob lol Prawda, że dobry pomysł?

Którego przyimka użyć z  razem