39 Czasowniki do użycia w słowie krajobraz

Ich zdaniem inwestycja jest za droga, zniszczy krajobraz, a nawet starożytne lasy, które także znajdą się na trasie przebiegu HS2.

Pasmo przedstawia krajobraz niskich gór z wyraźnie zaznaczonymi wzniesieniami.

To szansa także dla Lubelszczyzny: połączenie wspaniałych nadwiślańskich krajobrazów ze smakiem rodzimego wina.

Drzewa, które wówczas były zaledwie sadzonkami wybujały i zmieniły krajobraz.

Szczególny nacisk kładziony jest na umiejętność kształtowania krajobrazu miejskiego.

Ta droga nie tylko na stałe zmienia krajobraz południowej części Rybnika, ale co ważniejsze staje się osią jego dalszego rozwoju, naszym oknem na świat mówi prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Do 2500 m n.p.m. występuje klimat umiarkowany ciepły, dominuje krajobraz rolniczy i pasterski.

Zabijaliśmy bez umiaru dzikie zwierzęta, wycinaliśmy lasy, niszczyliśmy krajobraz.

Dwa kółka na prąd odmieniły miejski krajobraz.

Pracownicy Muzeum Miasta Łodzi zaproszą również do odwiedzenia łódzkich podwórek wypełniających krajobraz miasta na przełomie XIX/XX wieku, a dziś stanowiących ważną wystawę w podziemiach pałacu.

Właściwe pytanie dlaczego most musi być w tym miejscu i taki długi skoro niecały kilometr dalej byłby 3 razy krótszy(a więc tańszy) poza tym nie paskudził by krajobrazu zalewu a także prawdopodobnie nie było by potrzeby wyburzać tyle domów.

Taką możliwość daje Aeroklub Dolnośląski w Mirosławicach, który oferuje loty widokowe, a także loty szybowcem i motolotnią, pozwalające podziwiać malowniczy krajobraz z zupełnie innej perspektywy.

Ideą utworzenia tutaj obszaru chronionego było pozostawienie krajobrazu z typowymi oznakami terenu polodowcowego.

Najczęściej przedstawiał wiejskie krajobrazy Holandii, rzadziej sceny batalistyczne.

Pod względem użytkowania ziemi mikroregion reprezentuje krajobraz rolniczo-leśny.

Przecież równie dobrze mógł pan rysować krajobraz wiejski.

A tu nic się nie dzieje i się nie zadzieje oprócz kolejnych wydanych milionów na rozbiórkę dwóch betonowych kikutów, które sterczą i szpecą krajobraz.

Charakterystyczne dla Równiny szerokie doliny oraz tereny pozbawione wzniesień, tworzące płaski krajobraz.

Sferę ziemską natomiast tworzy górzysty krajobraz z doliną pośrodku, w której znajduje się miasto z kilkoma kościołami.

Fontanny ubarwiają krajobraz, przynoszą ochłodę w gorące dni, miejscem spotkań.

Urodził się też tu Steffan Danielsen, malarz, ukazujący w dużej mierze farerski krajobraz.

"Za niedługi czas - to my ukształtujemy krajobraz"

Szczególny opór budzi kluczowy dla uporządkowania krajobrazu nakaz dostosowania do przepisów nośników już istniejących.

Światowy Instytut Zasobów wniesie w projekt niezawodne, oparte na podstawach naukowych mechanizmy monitorowania oraz podejście uwzględniające krajobraz.

Widziałem te przenosiny, nerwowośc że ktoś śmie ich ruszyć z zasiedziałych, brudnych, często zgnitych i śmierdzących bud, widziałem też krajobraz bezpośrednio po tzw przenosinach, tego obrazu dziadostwa i nędzy nie sposób opisać, tu potrzeba być poetą.

39 Czasowniki do użycia w słowie  krajobraz