45 Czasowniki do użycia w słowie wzmocnienie

Które pozycje pana zdaniem wymagają jeszcze wzmocnienia?

Esper zapowiedział też wzmocnienie obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w regionie Morza Czarnego.

Było ono stosowane głównie jako leczenie wspomagające, czyli takie, które powoduje wzmocnienie układu odpornościowego.

Sejmującym podsuwano niejako wniosek, że w tej sytuacji bezpieczeństwo państwu zapewnić może tylko jego wzmocnienie przez uchwalenie nowej formy rządu.

Inwestycja obejmuje także wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni poprzez zastosowanie warstwy wyrównawczej z kruszywa, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

Nie widzę dodatkowych wzmocnień.

Aby zwiększyć wzmocnienie klistronu można pomiędzy rezonator wejściowy i wyjściowy wprowadzić jeden lub kilka rezonatorów pośrednich.

Sukces Trumpa oznaczałby dalsze wzmocnienie skrajnie prawicowych, a często po prostu neonazistowskich czy faszyzujących środowisk i liderów nie tylko w USA.

Lubelski klub planuje wzmocnienia.

Państwowemu Komitetowi Granicznemu polecił wzmocnienie ochrony granic kraju w celu "niedopuszczenia na Białoruś bojowników, broni, amunicji i pieniędzy na finansowanie zamieszek".

Rajstopy bezmajtkowe, a także bezpalcowe najczęściej posiadają niewidoczne wzmocnienie charakteryzujące się innym rodzajem splotu.

Za cel postawiono sobie wzmocnienie zdolności grup nowo przybyłych imigrantów do szybkiego podjęcia nauki lub pracy.

Ponadto postulował wzmocnienie stanowiska Senatu, którego kompetencje uważał za zbyt okrojone.

Mistrz Anglii poszukuje wzmocnienia po odej¶ciu 31-letniego Chorwata - Dejana Lovrena.

Nie bêdzie te¿ zwiesza³ g³owy i zrezygnowany podchodzi³ do obowi±zków, jak m.in. Ivan Obradoviæ, który z potencjalnie wielkiego wzmocnienia zamieni³ siê w niewypa³ i pi³karza, któremu wszystko jedno.

Konstytucja przewidywała również wzmocnienie władzy prezydenta.

Wskazał w tym kontekście na znaczenie wzmocnienia obrony powietrznej w regionie Morza Bałtyckiego, możliwość szybkiego przyjęcia wzmocnienia wojskowego NATO w przypadku kryzysu oraz niezbędnych planów obrony.

Rok 1997 przyniósł wzmocnienie organizacji, a jej liczebność wzrosła do kilkuset osób.

Trener Ole Gunnar Solskjaer desperacko szuka wzmocnienia ofensywy w swojej dru¿ynie - czytamy w "The Sun".

Zaborcy (w szczególności Rosja) nalegali, aby Sejm uchwalił reformy mające na celu wzmocnienie ich władzy nad Rzecząpospolitą.

Właśnie tym rzekomym zagrożeniem prezydent Białorusi uzasadnił wzmocnienie białoruskich sił zbrojnych na zachodnich granicach oraz postawienie armii w stan gotowości bojowej w rejonie grodzieńskim.

Podczas spotkania uzgodniono wzmocnienie obostrzeń sanitarnych w takich sklepach, a także wprowadzenie limitu powierzchni na 1 osobę ma przypadać 20 m2.

Zastosowanie płytki mikrokanalikowej umożliwia uzyskanie większego wzmocnienia obrazu (około 50000 razy) niż w przetwornikach I generacji (około 1000 razy).

Podkreślił, że Polska z radością wita wzmocnienie amerykańskiej obecności wojskowej na naszym terytorium.

Prace objęły przebudowę gminnej drogi na odcinku 630 m. Wykonano wzmocnienia nawierzchni, regulację wysokości istniejących zjazdów oraz ich nawierzchnię, chodniki obustronne, rekultywację istniejącego pobocza.

45 Czasowniki do użycia w słowie  wzmocnienie