36 Przysłówki do rozumiesz

Ale do szeroko rozumianej kultury zalicza się nie tylko fakty historyczne, ale także tzw. kulturę materialną.

Doskonale rozumieją pojęcie nauczania hybrydowego oraz, w przeciwieństwie do części społeczeństwa, znają język polski, więc "uczniowie nie będą pokrzywdzone".

A jednak to oni właśnie rozumieją nas najlepiej, kochają nas, wiedzą, co jest naszym prawdziwym dobrem, pomagają nam i nas oczekują.

Ja tej decyzji ministerstwa kompletnie nie rozumiem.

A dodam że ich "ślub" z Bogiem to nie objaw dewocji tylko inaczej rozumianej miłości.

Wszyscy zawodnicy doskonale znają założenia i wymagania Gerrarda, świetnie rozumieją się na boisku, przez co potrafią być niezwykle konsekwentni.

Jednocześnie wielu z nich nie rozumie tej zmiany, podkreślono.

Pan Bogdan to absolutnie rozumiał i nie miał żadnych pretensji gdy kiedyś nie został wpuszczony do windy przez spanikowaną panią, która pokazała mu wiszące na ścianie zarządzenie o tym, że razem mogą jechać nią tylko rodziny.

Dalej tego nie rozumiesz je bany sprzedawczyku?

Paleontolodzy, którzy na podstawie skamielin obliczają rozmiary tych stworzeń, wciąż nie do końca rozumieją, w jaki sposób mogły one sprawnie chodzić, zdobywać pożywienie czy nawet oddychać.

O tym, że ma wrodzony talent i znakomicie rozumie koszykówkę, wiem, od kiedy poznałem.

Obecną politykę zupełnie nie rozumiem.

Zasadniczo należy je rozumieć całkiem dosłownie: od czwartku wychodząc z domu, nieważne czy na chwilę czy na dłużej, m.in. w drodze do pracy, na zakupy, do apteki, ale też gdy wychodzimy na spacer z psem musimy zasłaniać nos i usta.

Kibice długo tego nie rozumieli, ale ważniejsze dla Vukovicia było to, że dość szybko zaczął rozumieć zespół.

Poprzez okrucieństwo rozumiał on nie konkretnie sadyzm czy sprawianie bólu, ale często brutalne, fizyczne przymuszenie do pozbycia się złudzeń fałszywej rzeczywistości, która, jak mawiał, niczym całun zakrywa nasze zmysły.

Wtedy niewiele mogli zrobić, ale jako dorośli nadal nie rozumieją, że coś jest nie tak w hołubieniu dawnego nauczyciela, który skrzywdził ich koleżanki.

Najczęściej pod pojęciem koncertmistrza rozumie się pierwszego skrzypka pierwszych skrzypiec.

Najogólniej poprzez pojęcie to rozumie się styl, występujący w okresie od ok. 1520 do końca XVI wieku i charakteryzujący się dążeniem do doskonałości formalnej i technicznej dzieła, a także wysubtelnieniem, wyrafinowaniem, wykwintnością i swobodą form.

Czy wreszcie, jak rozumieć niewprowadzenie od razu nakazu noszenia masek?

Obecnie pod pojęciem amerykanizacji rozumie się najczęściej wpływ kultury amerykańskiej na inne kultury.

Młoda opacznie rozumie słowa Matki i Pustelnika, by przebłagać Boga spaleniem tego, co najmilsze i postanawia złożyć ofiarę.

Napisałeś prawdę tylko oni tego nie rozumieją bo opłacani przez propagandę PiS-owską pewno z tych 2 miliardów . jakie dali na telewizję.

Początkowo nie rozumiem, ale, w którymś z podwórek widzę leżących na ziemi ludzi.

Później rozumie, że to pragnienie nie jest najważniejsze, ale rodzina, którą obecnie posiada.

Nie rozumie praktycznie niczego co się mówi.

36 Przysłówki do  rozumiesz