Inspirassion

Vælg elegante ord
[[pattern.intro.replace(',','')]]. Lær mere
44 eksempel sætninger med  ensomhed

44 eksempel sætninger med ensomhed

Bernstein begyndte at skrive bogen, da han var 93, og den udkom i 2007, da han var 96. Ensomheden, han oplevede efter sin kone Rubys død i 2002 efter 67 års ægteskab, var katalysatoren til arbejdet.

Birgitte Hesselaa der er litteraturforsker og dramaturg, siger at det eksistentielle spørgsmål der optager 90’ergenerationens forfattere i høj grad er menneskets ensomhed, især i en kommunikationsbombarderet verden.

En følelse af ensomhed og forladthed, måske kulminerende i bittert had mod alt og alle, er i alle tilfælde en sikker konsekvens.

En fortælling om hvordan en kvindelig klassisk pianist er blevet til, med tvang, offentlig ydmygelse og uendelig ensomhed.

Ensomheden er fælles: Han har lige mistet sin elskede kone, hun er ved at lære at turde knytte sig til et andet menneske.

Ensomheden og uvisheden fører til, at Alice imens indleder et forhold til Jørgen, som altid har været forelsket i hende.

Fælles for dem er, at de et tidspunkt i deres liv har oplevet ensomhed og afmagt af uoverkommelige dimensioner, at selvmord føltes som den eneste udvej.

Følelsen af ensomhed lige siden min barndom.

Forførelseshistorien er også et gennemgående tema i Raaes forfatterskab, hvor kvinder bukker under for forførere og for deres egne indre besættelser og splittes mellem deres skæbnesbestemte begær og ensomheden.

Gennem 150 år har den hjulpet mennesker igennem ensomhed, krige og katastrofer.

Han er en enspænder, der nyder sin ensomhed og undgår at have seriøse forhold med kvinder.

Han indtager i Fortalen et Særstandpunkt i stolt Ensomhed og erklærer sig uafhængig af Tidens Smag og Døgnets Meninger.

Han skar ansigt, da han talte om, hvordan han som barn blev mishandlet af sin far; han mente, at han var gået glip af en stor del af sine barndomsår, og indrømmede, at han ofte græd af ensomhed.

Han vises som en meget nævenyttige person, der udnytter først frk. Mikkelsens, derefter Violet Vinters og senere Misse Møhges ensomhed for at sine aftensmåltider og sit tøj vasket (og gerne strøget).

Hendes ensomhed bliver afbrudt af fremmede lyde i opgangen.

Hendes poesi reflekterer hendes ensomhed og den stemme som udtrykkes lever i en tilstand af savn.

Hun siger at det er af ondskab, men i virkeligheden er det af ensomhed.

Hun udgav plader med viser og ballader om kærlighed, ensomhed og livet.

Hvad er at fortrække: Ensomhed, eller en misforstået kærlig hånd?

I deres ensomhed begyndte de at drømme om, at der stadig boede mennesker i de forladte ruiner efter de for længst forladte bosættelser.

I et brev fra fru Aarestrup hedder det, at end ikke i ungdommen sluttede Aarestrup sig med særlig fortrolighed til nogen, at han altid følte glæde ved ensomheden, naturen og alvorlig tænkning, "aldrig var han i Ordets dybere Betydning mismodig".

I sin ensomhed i den fremmede by benytter han en familieintroduktion til at komme ind i den hvide overklasses selskabsverden.

Maleriet er ofte blevet tolket som et studie i personernes ensomhed, men Hopper forklarede senere, at Nighthawks havde mere at gøre med nattelivets farer end med ensomhed.

Maleriet er ofte blevet tolket som et studie i personernes ensomhed, men Hopper forklarede senere, at Nighthawks havde mere at gøre med nattelivets farer end med ensomhed.

Manson taler om opdragelse, familie, moral, fængselslivet, ensomhed, erkendelse, religion, politik, økologi og historie.

Og idet busken løfter sine grene, afdækkes en bitteliden grav, hvor en moder i ensomhed haver begravet sit barn.

Og i løbet af de mange år med sorg og ensomhed over ikke at være sammen med sin art, udviklede Bitey sig til at være ond og grusom.

Pladen bærer præg af et mere modent udtryk end de tidligere plader, og skildrer bagsider af det moderne storbyliv som eksempelvis ensomhed, paranoia og konformitet.

Poesi nærmer os verdens sande væsen, i poesien kan man nærme sig de evige spørgsmål som kærlighed, ensomhed og døden."

René er en af byens førende kørelærer, men i privatlivet mærkes ensomheden.

Rytmer og rim melder sig tidlig hos ham, og allerede i 12 års alderen skriver han sin Ode on Solitude ("Ode til ensomheden").

Sangen, der handler om ensomhed, blev inspireret af hans problematiske forhold til sin kone Audrey Sheppard.

Selvom Poulenc foretrak livet i byen, måtte han for at ro og ensomhed tage landet.

Set i et langt tidsperspektiv afspejler romangenren opvæksten af et moderne tankesæt, fordi den især er brugt til at illustrere menneskelig individualitet, menneskers valg og menneskets ensomhed.

Stykket afviger fra historierne fra Kensington Gardens, dog er det tematisk de samme ting der går igen, nemlig Peters ensomhed og hans følelse af at være anderledes samt hans mistro til de voksnes motiver.

The Musical Melting Pot beskrev det som et mørkt album, hvor "kærlighed, tab og ensomhed er tilbagevendende temaer".

Ud over at gøre grin med de mest almindelige menneskelige situationer beskriver Ionescos skuespil meget håndgribeligt menneskets ensomhed og betydningsløshed.

Ved at flytte tilbage til solen og ensomheden.

Whitehead religionens "begyndelse" i ensomhed, men mente at religion nødvendigvis udvidede sig ud over det individuelle.

Deres sidste år tilbragte det aldrende ægtepar i den store villa i ensomhed.

Dér opvoksede hun i det Dyb af Ensomhed, hvori Øen dengang laa, blandt Slægtninge som lidet gav Agt paa det fremmede Barn.

Det lykkedes ikke for ham at beslutte sig for et liv med nogen af dem, derimod vælger han ensomheden.

Efter flere måneder i kedsomhed og ensomhed, besluttede den unge dronning at slutte sig til sin mand.

Eksistentiel ensomhed er et gennemgående tema i de senere ungdomsbøger, ligesom den afgrundsdybe afstand mellem voksnes og unges opfattelse af virkeligheden.