Inspirassion

Vælg elegante ord
[[pattern.intro.replace(',','')]]. Lær mere
Hvilken preposition, der skal bruges med  sidde

Hvilken preposition, der skal bruges med sidde

Alle har krybende rodstængler, spredte blade og blomster siddende i aks.

Aftenen inden havde Hulk Hogan sammen med sine børn og sin nye kone siddet forreste række ved WWE Hall of Fame, hvor blandt andre ærkerivalen Ultimate Warrior blev optaget.

Adi blev snart en regelmæssig del af landsholdet, der sad ved siden af Herberger og justerede spillernes sko under spillet.

Al promovering af alkohol ville være forbudt, inklusive såkaldte "promo-piger", og intet personale ville have lov til at sidde med kunderne.

Allerede i 1830 havde han malet et landskabeligt parti ved citadellet med en gammel matros i forgrunden, siddende som cigarsælger ved et lille bord.

Hallerne blev i november 2015 udvidet med den nyopførte Arena Næstved der kan rumme 4.500 stående gæster til koncerter, eller op til 3.000 siddende til andre typer begivenheder.

Bilen, som dræbte Gretchen, stopper og Donnie ser at det er Frank, som sidder bag rattet, klædt som en kanin.

Allerede i 1827 begyndte han at male, i det familiens yngre medlemmer måtte sidde for ham; i 1828 kom turen til Mormoder, et portræt, som allerede viste betydelig større sikkerhed i tegningen, om også malemåden minder om Lorentzen.

Alle hold spiller 16 kampe, og sidder over én runde.

Inden for Senatet gælder, at den længst siddende af en stats to senatorer kaldes "Senior Senator" og den anden kaldes "Junior Senator".

Finn bliver efterfølgende tvunget til at sidde foran hele Tonys mandskab og fortælle dem hvad han , hvilket bekræfter deres mistanke om Vitos seksualitet.

Første gang han blev valgt til byrådet var i 1857 og her sad indtil 1869, hvorefter han ikke ønskede at genopstille.

Ambrosius Stub yndede efter sigende at sidde under egen og læse og skrive.

Grizzlybjørnen er kendetegnet ved en stor pukkel ryggen, siddende mellem skulderbladene.

I Gorillaz's nye album "Plastic Beach" er Russel blevet til en kæmpe og sidde udenfor øen, og spise jordnødder.

Hermione opdager, at Snape sidder blandt publikummerne og stirrer Harry, mens han mumler besværgelser.

Strobili gullige og aks-lignende, sidder uden stilk stænglen.

Hun blev valgt i Montana 1916 og sad fra 1917 til 1919 og valgtes ind igen 1940 og sad fra 1941 til 1943.

Den sidder om dagen stille i sit "sæde", der er en skålformet fordybning, som haren har skrabet i jorden, og som passer til bagkroppen.

Filmen skildrer historien om hans konversation med Kongen af Qin, og flashbackene fortæller rejsen han tog for at tilegne sig æren for at sidde før kejseren.

I redaktionsudvalget sidder foruden de to redaktører også Kaj Sand-Jensen, Peter Bondo, Carsten Broder Hansen, Torben Lund Skovhus.

Henrik Rantzau sad gennem næsten et halvt århundrede som statholder her; det vil sige at han var den danske konges stedfortræder.

Ordet kommer fra latin assidere, af ad- og sedere (sidde hos).

Charlie Watts sad bagved sit udstyr, og Keith og Mick kom begge i stemning af det.

Den ene sidder igennem næseryggen og kæben, og den anden sidder i brystbenet.

Planten har meget skarpe nålelignende hår, som sidder langs stilken, og ved opdagelsen blev blomsten oversvømmet af blod, da en flok opdagelsesrejsende skar sig benene.

Biens brod har meget svært ved at trænge igennem menneskets tykke hud, og den vil derfor oftest blive revet ud af biens krop (hvilket naturligvis typisk forårsager biens død) og blive siddende efter stikket, inklusiv dens giftsæk, der stadig pumper løs.

Da han bliver viklet ind i lianer, forsøger Clayton i blindt raseri at skære sig fri; det resluterer i, at han besegler sin egen skæbne, da den sidste lian, som han hænger fast i, sidder omkring hans hals.

Skibets to skovlhjul sidder omtrent midtskibs hver side.

foto ses træværk, der holdes tørt, upåagtet at det sidder opad fugtig mur, og dette ved hjælp af Elektroosmose.

Hver af blomsterne sidder ovenfor to sammenvoksede højblade.

Den kan også synges aktivt, hvor sangerne sidder overfor hinanden og "ror" frem og tilbage, mens de holder hinanden i hænderne.