Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

Hvilken preposition, der skal bruges med « tid »

Hvilken preposition, der skal bruges med « tid »

 • Ændringen betød at konduktørerne normalsporsstrækningen fik mere tid til at tale med de besøgende, da de ikke længere behøvede at billettere de voksne.
 • Af formlerne ovenfor ses det, at det placering er afhængig af inertialsystemernes indbyrdes hastighedforskel, mens tiden i sig selv er absolut og altså fuldstændig uafhængig.
 • Æggene klækker kort tid efter de er lagt.
 • Ældre mennesker, og dem der tidligere har lidt af en hovedskade, vil formentlig bruge længere tid at hele.
 • Ackermanns tid som udenrigsminister blev dog kort.
 • Aflejringerne har tynget jordskorpen ned, der i disse områder er udviklet store sedimentbassiner, som er blevet fyldt op med km-tykke lag, idet bassinerne er fortsat gennem lang tid med at synke ind, der blev plads til endnu mere sediment.
 • Af sit væsen er Gud evig, og derfor er tiden for ham altid nutid.
 • Auto-genererede meldinger anvendes typisk mindre lufthavne, der ikke har bemanding til at foretage manuelle observationer, eller eventuelt kun har bemanding til at gøre dette visse tider af døgnet.
 • Abul-Abbas var ved denne tid omkring 40 år og sikkert ikke i bedste fysiske form og nok heller ikke fuldt akklimatiseret til det europæiske klima.
 • Allerede i den danske tid før 1864 var der sket etablering af både et vejnet af chausseer (landeveje) og jernbaner til støtte for den indre udvikling.
 • Adam Smith formåede som grundlæggeren af den klassiske eller liberale skole inden for nationaløkonomien i stor udstrækning at beherske økonomisk tænkning og økonomisk politik i tiden fra før 1800 til hen imod år 1870.
 • Andre betegnelser er postglacial fordi det er perioden efter sidste istid og Flandern-mellemistid fordi det er tiden mellem sidste istid og den næste.
 • At "slå lejr marken" (Pitch his field) var som Foss præciserer et udtryk fra den tid om at slå lejr.
 • Fremgangsmåden kan have sin berettigelse hvor man har behov for en gennemhærdet overflade kortere tid end det ellers ville tage med den oxidative hærdning alene.
 • Forholdet blev snart kendt i hofkredse, men foreløbig trådte hun ikke meget frem; hun boede en tid hos en søster, som var gift med proviantkommissær Nicholaus Bennich.
 • Begge spillere havde i tiden inden matchen forberedt sig grundigt og havde hver sit team af stærke stormestre til at hjælpe sig med dette.
 • Afgørende for, at den franske front holdt stand, var det af Pétain indførte reservesystem, hvor de kæmpende divisioner efter kort tid ved fronten blev forlagt til reservestillinger og andre frontafsnit.
 • Er det umuligt at forestille sig tid uden ændringer eller har tanken mere for sig?
 • Alonso fik ikke sat en tid under kvalifikationen, men blev senere givet tilladelse af løbsledelsen til at starte i løbet.
 • Begge løsninger gjorde det endnu mere upraktisk da det var svært at aflæse tiden gennem metalgitteret og fjederen rustede hurtigt i de fugtige skyttegrave.
 • I tiden indtil den 29. august 1943 var Gørtz en klar modstander af sabotagen, og det blev ikke tilladt hærens personel at ind i modstandsbevægelsen.
 • Man kan måle koncentrationen af denne isotop i den ramte persons blod, og ud fra dette og tiden siden bestrålingen fandt sted, beregne hvor stor strålingsdosis han/hun har modtaget.
 • Han har nu foruden sit tømrerfirma kastet meget af sin tid over Goal Station, som udbredes til hele verden.
 • Angriberne havde imidlertid tiden imod sig idet vinteren snart ville umuliggøre en fortsat belejring og arbejdet blev fremskyndet således at 900 soldater dagligt deltog i arbejdet i løbegravene.
 • Han søger hele tiden mod de voldsomste kampe i håb om at døden vil udfri ham fra den umulige situation han er havnet i, og hans bøn syntes at blive hørt, da den nye gydje insisterer at gennemføre den ofring af Odd, som hendes forgænger mislykkedes med.
 • Ægteskabet var ikke lykkeligt, dertil kom en alvorlig sygdom, en hofteskade, der ikke blot holdt hende i sengen lange tider ad gangen, men jævnligt voldte hende store smerter og til tider nødte hende til at bruge krykker.
 • Som en evig optimist, bruger Wendell tiden bag murene klogt og beslutter sig for at ændre sit liv.
 • Fabrikken i den tid udenfor Aalborg by, og fabrikken har sat sit præg landskabet vest får Aalborg, med sine store udgravninger efter kridt.
 • En ondartet svulst spreder sig efter nogen tid via udsæd (
 • Waldemar og Asger bruger meget tid foran fjernsynet, og en dag sidder Waldemar og Asger igen sofaen, da et indslag fra Herning viser, hvordan de er gået i gang med at bygge et bjerg.
 • Betydning og indhold af de enkelte præsteskaber forandrede sig og tilpassede sig til nye tider igennem hele Romerrigets historie.
 • Dvs. at tiden ifølge eksempel 2 går mod grænseværdien 1 time.
 • I det 19. århundrede umderstregede tidens forfattere forskellen mellem de disciplinerede romerske infanterister og de østerlandske, eksotiske riger, der brugte elefanterne til at skræmme modstanderne.
 • Det tog ikke lang tid førend, at koalitionen mellem Zhili og Fengtian brød sammen, og fjendligheter ikke mere var til at undgå.
 • I tiden imellem udgivelsen af bandets anden 7"-EP og albummet "Out of Step" gik bandet imidlertidigt i opløsning, da guitaristen Lyle Preslar skulle flytte til Illnois for at college.
 • Forinden havde han været ude af skolen et års tid pga en lungesygdom, hvor han tilbragte en tid hos sin moster Theresa Schmidt i landsbyen Spital for at komme til kræfter.
 • Her opholdt han sig efter den tid regelmæssig hver sommerferie og udhvilede efter bryderierne i Kiel.
 • Imidlertid tabte de overraskende deres semifinale til det russiske hold, der efterfølgende tabte finalen til Frankrig, mens australierne med bedste tid blandt de tabende semifinalister fik bronze.

Populære søgninger i dag

præpositioner
af Mere
Metaforer
noget byen mig en by Mere
Begyndende med
la c i bo plante Mere
Ender med
hi n mur ning ud Mere
Indeholder
rod ego ar hj ej Mere
Pattern Matching
dronning bøn træn søgen internet Mere