Inspirassion

Vælg elegante ord
[[pattern.intro.replace(',','')]]. Lær mere
7 Metaforer til  uddannelse

7 Metaforer til uddannelse

En uddannelse i materiel kultur vil være det nye fundament for lærere ved videregående uddannelser i de fagområder, der henhører under de ovenfor nævnte emner.

Uddannelse og beskyttelse er kernen i Red Barnets arbejde.

Hans uddannelse var som kirurg, ikke som leder af en infanteridivision, og selv om han havde erfaring brigadeniveau havde hans 8 måneders revonvalescens betydet at hans kunnen var et minimalt niveau i starten denne kritiske kampagne.

De mange uddannelser har senere været medvirkende til, at en række større, højteknologiske virksomheder har etableret sig i Aarhus i takt med, at den mere traditionelle industri (bl.a.

De grundlæggende principper i flåden, dets uddannelses og træningsmetoder såvel som maritime doktriner blev alle nedfældet i Flådens reglement (Морской устав 1720).

Den samlede uddannelse til læge og herefter speciallæge i kirurgiske specialer tager i Danmark mindst 12 år, ofte længere.

I 1990 blev Danmarks Biblioteksskole opgraderet til højere læreanstalt, og uddannelsen til bibliotekar blev en akademisk uddannelse.