Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

768 eksempel sætninger med « bringe »

768 eksempel sætninger med « bringe »

 • Alligevel kunne de udmattede franskmænd ikke følge op deres fremgang, og de to kavaleristyrker forsøgte at omgruppere sig og bringe orden i rækkerne.
 • Alt blev sat ind at bringe den undsætning, længere sommerrejser er umulige i disse egne, men i slutningen af september, da islæget var begyndt, afgik flere slæder nord , som dog kom tilbage i november uden at have fået forbindelse med de savnede.
 • Andelstidens landsby skulle vise overgangen fra det gamle bondesamfund til et industrialiseret Danmark og bringe museets besøgende i forbindelse med en nærmere fortid, end museets hidtidige erhvervelser gjorde.
 • Anden dag er forberedelsesdag(Wan Nao), hvor kvinderne forbereder mad til ofringer for hvad fremtiden, det nye år, bringe.
 • Andre associerede med Disney forsøgte at bringe historien til live, men alle uden success.
 • Angiveligt blev kongen under slaget træt og lod sig bringe en stol.
 • Angrebet, der "kun endte med at bringe omkring 500 styk kvæg tilbage", med omkring 5.000 mand mislykkedes, og han blev taget til fange, da han kom til at sidde fast i en sump efter sin fars nederlag ved floden Sark den 23. oktober.
 • Arbejdsbænke bruges netop med fordel steder hvor der ikke er plads til en egentlig høvlebænk, eller hvor en sådan vil være for besværlig at bringe hid.
 • Billedsiden fylder meget i bladet, og det er kendt for at bringe billeder af høj kvalitet.
 • Bliver slugt af Kraken, og ender i Davy Jones' Kiste, indtil at et mandskab dykker op for at bringe ham tilbage til livet, han kan kæmpe imod Davy Jones.
 • Bohr var meget betaget af denne ide og forsøgte at anvende den mange andre områder og han mente, at teorien kunne bringe filosofisk klarhed mange videnskabelige områder.
 • Boioannes sørgede i stedet for at bringe sin gamle våbenfælle, Pandus 4. tilbage til magten i Capua.
 • En person der har ret til offentligt "at bringe til Torvs", hvad andre ikke ustraffet ytre sig om.
 • En vigtig forudsætning for at belejringen blev en dansk succes var det danske søherredømme, der forhindrede svenskerne i et bringe forstærkninger og forsyninger til byen.
 • En vinteraften under et selskab, som formodentlig kedede hende, lod hun tjenerne bringe sne op og gav sig til at kaste med snebolde.
 • Flere år efter at være vendt hjem, finder Jack ud af at han er nødsaget til at bringe alle de overlevende fastlandet tilbage.
 • Formålet med kapringen kan være at bringe kapreren til et sted, vedkommende ikke ville kunne komme til legal vis, for eksempel hvis vedkommendes land forbyder udrejse.
 • Genopbyggede typehuse, radioer og med tiden fjernsynsapparater kom til, fiskeri, jordbrug og industri blev moderniserede i et planmæssigt forsøg at bringe økonomien i nord niveau med den i syd.
 • Goldstein brød et tidligt tidspunkt med Partiet og oprettede sin egen organisation, kendt som "Broderskabet", der ønsker at bringe Partiet til fald.
 • Han havde to yderligere, langvarige partnerskaber med de kvinder, der støttede ham i at bringe hans lære ud rundt i verden.
 • Han læste de bøger, der fulgte og blev interesseret i "bringe Harris vision til tv".
 • Han lod oprette Tugt- og Børnehuset for at bringe landets subsistensløse i nyttigt arbejde.
 • Han lovede sin datter og tredjedelen af riget til den mand, der kunne bringe ham stenen inden den følgende dag, da slaget skulle stå.
 • Han oplevede dog ikke selv at bringe disse forsøg frem for offentligheden; først efter hans død udkom Arkæologiske Undersøgelser 1878-81, udgivet af familien efter hans ufærdige manuskript og efterladte optegnelser.
 • Han sagde også at den ikke kan bringe noget godt med sig.
 • Han udviklede stor kraft og energi i sin høje stilling og forstod at bringe plan og orden i de norske hærforhold.
 • Han undlod vel i de nærmest følgende år at bringe forsvarslovene frem igen, men fortsatte i øvrigt i det tidligere spor.
 • Han var også en mand, der følte varmt og alvorligt for Danmarks sag, og han var med til i sin tid at bringe den første forsvarsadresse i gang.
 • Havarikommissionen konkluderede, at bremsesystemet det ene af togene ikke var i stand til at bringe toget til standsning fra 30 km/t inden for den afstand, lokomotivføreren kunne forvente.
 • Men livet udenfor viser sig at være fuld af kaos og tilfældigheder, og mødet ender med at bringe ham afveje'
 • Mens Kevin har skrevet artiklen om Jane er han kommet til at synes om hende, og han beder sin chef om at vente med at bringe artiklen til han har fortalt Jane om den.
 • Mere held havde en ligeledes af magterne indsat finanskommission i sine bestræbelser for at bringe nogen orden i de tyrkiske finanser.
 • Michael finder også ud af sandheden om Whistler at han ligesom Mahone i hemmelighed har arbejdet for at bringe Firmaet i knæ.
 • Mindre fugt vil muligvis gøre kurven skarpere, mens gentagne forandringer i fugtighed vil bringe en trinvis udligning med sig.
 • Mindre sideelve blev som regel opdæmmet, de kunne bringe tømmer ned til elven når dæmningerne blev åbnet og vandføringen blev stor nok.
 • Når sværmen er i sit nye bo er der kun en dronning tilbage, der er nogen egentlig effekt af de ekstra dronninger udover at bringe flere bier til boet.
 • Og i episoden "Come Let us Reason Together", hjælper Lauras mor, Caroline, Nellie med at bringe hendes tvillinger til verden.
 • den tid hyldede man stadig princippet om, at restaureringer skulle bringe gamle bygninger tilbage til det oprindelige udseende uden hensyn til værdien af senere tiders tilføjelser.
 • Perturbation (fra latin perturbatio (genitiv -onis), afledt af perturbare 'bringe i uorden/forstyrre') er et begreb fra især astronomien.
 • Pia Christmas-Møller lavede et alternativt forslag, der med opbakning fra oppositionspartierne og de grønlandske mandater ville kunne bringe regeringen i mindretal i sagen.
 • Pressenævenet udtalte kritik af Politiken for at bringe privat fotos af formanden, for ikke at kontrollere baggrunden for billederne og for ikke at gøre formanden bekendt med de forventede kritikpunkter i artiklen.
 • Pressenævnet kan vurdere at en artikel el.lign. overtræder reglerne for god presseskik, og pålægge mediet at bringe afgørelsen.
 • Red Bull vil over de næste 10 år investere over 100 millioner euro i klubben og dermed bringe den til toppen af tysk og europæisk fodbold.
 • Regeringens opgave skulle nu være at bringe finanserne fode og at spare.
 • " var med til at bringe R.E.M. ud til en mere bred skare, og albummet solgte som det første af gruppens udgivelser over 1 millioner eksemplarer.
 • Efter at være nået til Sidi Barrani skulle hæren konsolidere sig og bringe forsyninger frem, ødelægge et britisk modangreb og genoptage fremrykningen mod Matruh.
 • Efter en pause til at bringe samling tropperne kastede stormtropperne sig ned i fortets fuldstændigt ødelagte skyttegrave, som stadig blev kontrolleret af maskingeværstillingerne.
 • Ejendommen blev d. 11/2 2016 solgt tvangsauktion og en større oprydning samt gennemrenovering er påbegyndt med henblik at bringe ejendommen tilbage til dens storhedstid.
 • En anden ond hun-drage ved navn Cynder udnytter sine mørke undersåtter til at svække de fire Guardian-dragers kræfter (ild, stød, is, og jord) i et forsøg at åbne for Dark Masters fængsel, og bringe rædsel i hele verden.
 • En anden, ond hundrage ved navn Cynder udnytter sine mørke undersåtter til at svække de fire Guardian dragers kræfter (ild, stød, is, og jord) i et forsøg at åbne for Dark Master's fængsel, og bringe rædsel i hele verden.
 • Indlæs flere resultater

Populære søgninger i dag

Navneord
dag hjem viden skov hav Mere
præpositioner
af Mere
Metaforer
det en mig by noget Mere
Begyndende med
em my ar skov we Mere
Ender med
vi jo k ar isk Mere
Indeholder
t selv eb te pus Mere