Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

119 eksempel sætninger med « undlade »

119 eksempel sætninger med « undlade »

 • Alle panamanere over 18 år er lovpligtige at stemme ved valg, men bliver reelt ikke retsforfulgte, hvis de undlader at stemme.
 • Årsagen hertil er, at brugerne ved at undlade anskaffelse af egen bil, frigør kapital, som benyttes til anskaffelse af andre forbrugsgoder og rejser.
 • Barton Maughan, Australien officielle historiker har skrevet at "to fremskudt placerede delinger af 2/32. venstre kompagni blev løbet over ende og 22 mand taget til fange" men undlader at kaste mere lys dette angreb.
 • En jydebirkes er en Tebirkes hvor man har valgt at undlade remoncen.
 • En mellemlang rute kan laves ved at undlade delen i Kelstrup Fredskov.
 • Føringen mistede hun ved at undlade at stille op i Tour de Ski, men hun fik endnu en podieplads inden OL.
 • Går man f.eks. i krig, er der regler for, at man erklærer krigen først og derefter angriber, man undlader at slå hinandens diplomater ihjel og videre.
 • Halsey blev kritiseret for sin beslutning om at sende TF 34 nordpå i forfølgelse af Ozawa og for at undlade at afsende den da Kinkaid begyndte at bede om hjælp.
 • Halsey fik kritik for sin beslutning om at tage Task Force 34 med nordpå ved forfølgelsen af Ozawa og for at undlade at afsende den, da Kinkaid første gang bad om hjælp.
 • Han appellerede om at dette måtte ændres, samtidig med at han understregede at åben krig ikke ville skade landet: Dette lands styrke skal ikke svækkes ved at regeringen undlader at beskytte dets borgeres økonomiske velfærd".
 • Han undlader til stadighed at være en god far, men han har aldrig opgivet at prøve, og i en grundlæggende og vigtig forstand gør det ham til en god far."
 • Harry, der ikke ønsker at Sirius roder sig ud i noget, beslutter at han ikke vil benytte sig af det, og undlader derfor at åbne pakken.
 • Harry vender tilbage til Dursley-familien sommerferie, men undlader at fortælle dem at mindreårige troldmænd ikke bruge magi uden for Hogwarts.
 • Hun svarer ja, og han siger, hun skal undlade at gøre dumme og uansvarlige ting og lover hende , at hun aldrig vil se ham igen, og at det vil være som om, han aldrig har eksisteret.
 • Hun valgte at undlade at involvere sig i stammelovgivning for at minimere fjendskabet til hendes valg, i stedet koncentrere sig om de regeringsområder, som rådet ikke kontrollerede.
 • Hvis antallet af kandidater ikke overstiger antallet af pladser, kan man undlade at afholde valg (kaldes Stille Wahlen).
 • I 1850 nåede Venezuela og Storbritannien til enighed om at undlade at kolonisere det omstridte område, selv om det ikke indgik i aftalen, hvorfra og hvortil dette område gik.
 • I et ægte unitært system er det ikke muligt at angive fraværet af noget, omend det at undlade at sætte en streg angiver det implicit.
 • Ifølge Prags turistinformation en turist ikke undlade at opleve en række seværdigheder.
 • I følklasserne er det mest almindeligt, at dommerne nøjes med at oprangere føllene og altså undlader at give føllene point.
 • Jokeren mener selv at begge parter ikke kan klare sig uden hinanden, og derfor undlader at dræbe Batman.
 • Jurister anser fraværet af en formel krigserklæring som utilstrækkeligt til at en magt kan undlade at behandle krigsfanger en civiliseret måde.
 • Konspirationsteorier siger, at regeringen bevidst har prøvet at undlade at hjælpe for at løse New Orleans problemer med fattigdom og kriminalitet.
 • Da Colvin var gravid og ugift besluttede man at undlade at forfølge hændelsen, men vente til der dukkede en bedre sag op. Manheimer, Ann S. (2004): Martin Luther King Jr.: Dreaming of Equality.
 • Lægen kan også beslutte at afbryde eller undlade livsforlængende behandling for en ikke beslutningsdygtig og uafvendeligt døende patient ud fra vurderingen af, at behandlingen er udsigtsløs eller vil føre til mere skade end gavn.
 • Luther selv frabad sig, at hans efterfølgelige skulle kalde sig "lutherske" "For det første anmoder jeg om, at man vil undlade at bruge mit navn, og ikke kalde sig lutherske, men kristne.
 • Man kan næsten ikke undlade at sympati for fortælleren, der beskrives i stærke følelsesladede vendinger.
 • Man kunne jo ikke undlade at opfylde det tilsagn, brødrekonventet havde givet, Petrus opfordrede samtlige priorer af karteuserordenen til at bidrage til fuldførelsen af det igangsatte.
 • Man derfor udvise forsigtighed og undlade at i bestande af Kærmysse, da der oftest er vand under!
 • Marx' tese gik ud , at som følge af kapitalens voksende organiske sammensætning vil profitraten falde, hvilket fører til en krise, idet kapitalisten vil undlade at investere, når profitten bliver for lav.
 • Mod slutningen af sit liv skrev Calvin i et brev til Markis de Poët: "Hæder, ære og rigdom skal blive dine pinslers belønning; men frem for alt du ikke undlade at skaffe dit land af med de slyngler, der ophidser folket til oprør mod os.
 • Mowbrays reaktion er usikker, da krønikeskrivere undlader at nævne ham, men nogle historikere noterer sig, at Mowbray sluttede sig til York-fraktionen efter deres tilbagevenden fra eksil.
 • Ofte undlader han at lægge bas sine beats og lader i stedet bassen fra original-samplet "spille" uberørt.
 • fransk undlader man som regel at oversætte Dasein og bruger blot det tyske begreb.
 • partidagen den 10. februar 1989 blev truffet beslutning om at undlade Deti det forkortede navn og i stedet bruge forkortelsen LDP fra partiets tidligere dage.
 • Paris og Aschehoug Dansk Forlag, København, 2007, s. 221. I samme bog citeres kunsthistorikeren Thor Mednick for den betragtning, at det er en strategi i sig selv hos Hammershøi, at undlade at tilbyde afklaring og forståelse.
 • Programmet er dog meget fleksibelt og gør det muligt for skolerne at ændre programmet, introducere egne fag som de syntes er vigtige, og undlade nogle af dem som er foreslået.
 • Sådanne billeder vises kun i den sidste fase af 2. stil og er mere typiske for udførligt udførte malerier, mens simplere billeder ofte undlader sådanne billeder.
 • Selvom et forslag bliver får den nødvendige opbakning ved en folkeafstemning, medfører det ikke nødvendigvis at forslaget bliver lov, idet regeringen kan undlade at stadfæste det.
 • Senere rygter ville vide, at den velhavende Silver-klan havde påvirket guvernøren til at undlade at give en benådning, men der er ingen beviser dette.
 • Skriftet repræsenterer en teologisk nyskabelse i den katolske kirke, idet det undlader at gøre den katolske kirke til entydigt synonym for Kristi sande kirke, og dermed er der tale om en reel anerkendelse af andre kristne trossamfund.
 • Specielt blev Plechavičius anmodning om overførsel af officerer fra det litauiske nazipolitis bataljoner blankt afvist, men den tyske administration accepterede at undlade at overføre litauiske unge til tyske arbejdslejre, længe LVR var aktiv.
 • UVVU mente heller ikke at Nyborg havde "havde handlet videnskabeligt uredeligt ved at undlade at inddrage data fra andre kilder, som kunne modsige eller svække Indklagedes konklusioner i artiklen."
 • De der har skizotypisk sindslidelse kan reagere ualmindeligt i samtaler, undlade at reagere eller tale med sig selv.
 • Den kan både udøves som tvang og ved at undlade at handle og derved fastholde den anden i afhængigheden.
 • Derfor er der ingen direkte fordele af at have en CM-titel, og mange kvalificerede undlader at købe titlen af FIDE.
 • De stopper begge kort op efter at have passeret hinanden og hvor det ses, at Kayleigh ser ud til svagt at huske Evan, husker Evan hende tydeligt, men undlader at tale til hende og de forsætter begge hver deres vej.
 • Det er imidlertid i modstrid med reglerne at undlade at vise alle de deltagende sange.
 • Det var dog kun rådgivende, og guvernøren kunne undlade at rådspørge det.
 • Endnu en Wozniak optimisering tillod ham at undlade Shugarts spor 0 sensor.
 • Indlæs flere resultater

Populære søgninger i dag

Navneord
dag hjem viden skov hav Mere
præpositioner
af Mere
Metaforer
en mig by noget byen Mere
Begyndende med
em my ar skov we Mere
Ender med
vi jo k ar isk Mere
Indeholder
t selv eb te pus Mere