Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

Hvilken preposition, der skal bruges med « bor »

Hvilken preposition, der skal bruges med « bor »

 • Ægteparret boede i Paris indtil 1902, hvor Anna Gabriele pludselig døde, 40 år gammel.
 • Alene i hovedstaden Phnom Penh har humanitære organisationer anslået, at 23.000 børn bor gaden, og landsbasis er skønnet ca. 380.000 forældreløse børn.
 • En tid efter at hun var fyldt ti år, flyttede hun til USA for at bo hos sin far, som satte hende i skole i Memphis.
 • Filmen foregår i England, primært i en families hjem, hvor Daniel og hans kone Jane bor med sine forældre; da historien begynder, er det den dag hvor Daniels far skal begraves, og han er selv i færd med at organisere denne begivenhed.
 • Goldenbek ligger tre kilometer syd for Pronstorf ved Landesstraße 6; Der bor omkring 140 mennesker og her er børnehave og folkeskole.
 • Bille boede til sin død Billesholm.
 • Allerede to dage efter ankomsten døde Edvard den Landflygtige, men familien fik lov at blive boende ved kongens hof.
 • Bierne vil efter nogle dage begynde at bygge vokstavler, men da de ikke kan bygge tag, kan de ikke vedvarende bo under åben himmel.
 • Han boede som kronprins i et halvt års tid i Grækenland med sin familie, hvorefter familien i december 1967 måtte flygte ud af Grækenland.
 • Arkivundersøgelser af brevne har afsløret, at kvinden, han elskede, var frøken Stéphanie-Felice du Motel, datter af en fysiker det pensionat, hvor han boede efter sin løsladelse.
 • Både her og længere sydpå i nutidens Nordland blev der etableret en række fiskevær, hvor der i 1500-tallet boede fra 10 til 60 familier.
 • Familien Salomonsen boede over længere perioder i Italien og var for alles 4`vedk. medlemme af PNF.
 • I stedet overlod de ham et slot, Huis Doorn, hvor han boede indtil sin død i 1941.
 • Indbyggerne byttede deres lokale produkter, sandsynligvis ting som pelsværk for våben og smykker med folk fra Baltikum og Skandinavien samt med folk, der boede langs de oprindelige østlige handelsruter.
 • Grunden til at der ligger en landsby i en by er, at nogen fra Athen ville bo for sig selv.
 • Beregninger over befolkningens størrelse viser, at der kan have boet mellem 100.000 og 200.000 mennesker i Danmark: 10-20 pr. km².
 • En tysk undersøgelse viste, at et modent bo af den store gedehams gennemsnitlig producerede 330 hunner og 357 hanner.
 • Han var selv fritaget for militærtjeneste, da han boede indenfor byens porte.
 • Mere end 11.000 flygtninge boede gennem flere år i den pigtrådsindhegnede lejr, der i denne periode rent faktisk udgjorde amtets trediestørste by.
 • I 1907 viste statistikken, at 48% af indbyggerne boede udenfor deres fødested, dvs. at hver anden borger en eller anden måde havde deltaget i de indenlandske vandringer, som i dette omfang er enestående sammenlignet med andre europæiske lande.
 • Pumpestationer blev bygget og dybe brønde blev boret med passende intervaller.
 • Tunnelloopet under floden blev forladt (selvom det nuværende nordgående Northern line-spor følger linjeføringen) og to nye tunneller blev boret mod syd.
 • Hun boede blandt andet hos sin bror og senere hos sin søster og var ofte låst inde sit værelse, hun ikke skulle flygte.
 • Kirken ligger kun et stenkast fra Krasiński-palæet det sidste sted, Chopin boede inden afrejsen fra Polen.
 • Der blev boret efter vand i første halvdel af det 20. århundrede, men brøndene blev ødelagt af indtrængende saltvand.
 • Roberto Macchiarelli, at mennesker allerede for 9.000 år siden har boret i tænder.
 • Senere er der boret den færøske kontinentalsokkel sydøst for øerne tæt britisk farvand, og i 2004 fandt man olie i små mængder.
 • Palæstinensiske indvandrere er derfor registreret med oprindelse i det tidligere bopælsland, hvor de boede før ankomsten til Danmark.
 • Ved bobestyrerbehandling vælges en bobestyrer, som vil stå for upartisk og retfærdigt at dele boet imellem arvingerne.

Populære søgninger i dag

præpositioner
af Mere
Metaforer
noget byen by det en Mere
Begyndende med
em my ar skov we Mere
Ender med
by ar isk rd ry Mere
Indeholder
t selv eb te pus Mere